Om vrede og løgn

Hold dere derfor mine barn borte fra all ond gjerning,
kast all vrede og løgn fra dere, og elsk sannheten og
langmodigheten.

Og hva dere har hørt fra deres far, det skal dere gi videre
til deres barn, så at hedningenes far vil anerkjenne dere.
For han er sannferdig og langmodig, mild og ydmyk og
lærer gjennom sine gjerninger Guds lov.

Avstå derfor fra all urett, og hold dere til Herrens lovs
rettferdighet, så skal vårt folk være til frelse til evig tid.
Fra Dan`s Testamente
Dødehavsrullene