Om vrede og løgn

Og nu skal dere frykte Herren mine barn, og holde dere borte fra Satan og hans ånder. Hold dere nær til Gud og engelen som går i forbønn for dere, for han er formidler mellom Gud og mennesker og vil skaffe Israel fred. Han vil reise seg mot fiendens kongedømme, derfor strever fienden etter å føre dem til fall, de som påkaller Herren.

For han vet at den dag som Israel kommer til troen, da er fiendens kongedømme over. Fredens engel vil selv stryke Israel, så det ikke kommer i den ytterste nød. Det forholder seg sånn at i den tid Israel befinner seg i lovløshet vil Herren forlate dem og slutte seg til folkeslagene som gjør hans vilje. For ingen av englene skal være hans like. Men så skal hans navn over alt i Israel og blandt hedningene være: FRELSER

Fra Dan`s Testamente
Dødehavsrullene