Om vrede og løgn

Hvis dere kommer ut for skade og tap mine barn, så bli ikke bekymret; for nettopp den ånd gjør at man begjærer det man har mistet, for at man kan bli opphisset igjennom begjæret.

Hvis dere kommer ut for skade - frivillig eller ufrivillig - så skal dere ikke sørge; for av sorgen fremkommer det løgn og vrede. Og vrede og løgn er et dobbelt onde; de bistår hverandre i åforvirre tilbøyeligheten. Og når sjelen befinner seg i en stadig forvirring, så forlater Herren den, og Satan overtar makten over den.

Dere skal da vokte over Herrens bud mine barn og holde hans lov. Dere skal avstå fra vrede og hate løgn, sånn at Herren får tatt bolig iblandt dere, og at Satan må flykte fra dere.

Dere skal hver eneste av dere tale sannhet til deres neste, så dere ikke overgir dere til vrede og opprør, men holder fred, da deres Gud jo er en fredens Gud. Så skal ingen krig vinnes over dere. Elsk Herren gjennom hele deres liv, og elsk hverandre av et ekte hjerte.

Fra Dan`s Testamente
Dødehavsrullene