Om vrede og løgn

Vreden er ond mine barn, for selve sjelen forstyrrer den. Den griper til seg den vredes legeme, behersker sjelen og forsyner legemet med sin egen kraft, så den kan utføre all verdens lovløshet.

Og når legeme har utført det, rettferdiggjør sjelen det som har skjedd, da den jo ikke kan se skikkelig.

Derfor får den som er besatt av vrede, selv om han også fra før av er sterk, den tredobbelte kraft igjennom vreden: en del av sine tjeneres styrke og hjelp, den andre del av sin rikdom, som han på uriktig vis overtaler og tvinger; og den tredje del har han i sin naturlige legemsstyrke, hvorpå han utfører det onde.

Men hvis den som er besatt av vrede er svak, får han imidlertid også styrke, som er det dobbelte av hans naturlige styrke. Alltid hjelper vreden ham til lovovertredelse.

Denne ånd vandrer alltid sammen med løgnen som Satans høyre hånd, for at hans gjerninger kan bli utført med grusomhet og løgn.

Fra Dans Testamente
Dødehavsrullene