Om medlidenhet og barmhjertighet

Og nå mine barn, pålegger jeg dere å vokte på Herrens bud, og praktisere barmhjertighet mot deres neste og ha medliden- het med alle, og ikke bare med mennesker men også med de målløse.

Derfor velsignet Herren meg, og mens alle mine brødre ble syke, fortsatte jeg å være frisk. For Herren kjenner alles tanker.

Dere skal altså være fylt opp med barmhjertighet, mine barn, for slik som en er mot sin neste sånn vil også Herren være imot en selv. Mine brødres sønner ble jo syke og døde pga Josef, nemlig fordi de ikke hadde barmhjertighet i seg. Men mine sønner ble skånet for sykdom som dere vet.

Fra Sebulons Testamente
Dødehavsrullene