Om oppriktighet

Herren elsket jeg av all min kraft, og likeledes elsket jeg alle mennesker som mine barn.
Dette skal dere også gjøre mine barn, så skal enhver Satan- ånd flykte fra dere, og ingen onde menneskers handlinger skal få makt over dere. Alle ville dyr skal dere få bukt med, fordi dere har himmelens og jordens Gud med dere, han som ferdes mellom mennesker som eier hjertets oppriktighet.

Fra Issakars Testamente
Dødehavsrullene