Om oppriktighet

Vokt vel på Guds lov mine barn, og streb etter oppriktighet, lev deres liv i uskyld; og benytt eder ikke på unyttig måte med Herrens bud eller med din nestes saker, men elsk Herren og deres neste, vis barmhjertighet mot fattige og svake.

Bøy deres rygg under markarbeidets byrde, gi dere med alle- hånde beskjæringer, og bær takkegaver frem for Herren. For med jordens førstegrøde har Herren velsignet dere, på samme måte som han har velsignet alle de hellige fra Abel og inntil nu. Og ingen annen arv er deg blitt gitt enn jordens fruktbarhet og dens avling oppnås kun ved slit.

Fra Issakars Testamente
Dødehavsrullene