Om oppriktighet

Nu skal I høre på meg barn, og leve i hjertets oppriktighet, for jeg har erfart at i gjennom det oppnås Herrens fulle velbehag. Den som lever i oppriktighet begjærer ikke gull, forsøker heller ikke å vinne over sin neste, trakter heller ikke etter alle herligheter, har heller ikke lyst på å skifte klær, han forestiller seg ikke et langt liv, men avventer kun det som er Guds vilje. Og forførelsens ånder har ingen makt over ham.

Fra Issakars Testamente
Dødehavsrullene