Om den naturlige godhet

Hvis dere gjør det gode, mine barn, vil både mennesker og engler velsigne dere. Gud vil bli æret for deres skyld blandt hedningene, djevelen skal fly fra dere, og de ville dyr skal frykte dere, Herren skal elske dere, og englene skal holde seg til dere. For på samme måte som en gir sitt barn en god oppdragelse, oppnås en god arv, på samme måte oppnår man også ved gode gjerninger et godt liv hos Gud. Men den som ikke gjør det gode, vil mennesker og engler forbanne, og Gud vil for hans skyld bli baksnakket blandt hedningene, og djevelen vil regne ham som sitt eget redskap; og alle de ville dyr skal herske over ham, og Herren skal hate ham.

For lovens bud har en dobbelt karakter, og de kan kun oppfylles ved ferdighet. Derfor er det en tid til ekteskaplige spill, men en annen til avholdenhet og bønn. Det er altså to bud; og hvis de ikke blir holdt etter deres bestemmelser, begås det synd. På denne måten er det også for de andre bud. Dere skal derfor være vise i Gud, mine barn, og forstandige, sånn at dere kjenner bestemmelsen med hans bud og reglene for en hver handling, sånn at Herren kan elske dere.

Fra Naftalis Testamente
Dødehavsrullene