Om den naturlige godhet

Dere skal derfor ikke streve etter i havesyke å forderve deres handlinger, eller med tomme ord å bedra deres sjel for når dere av et rent hjerte tier, vil dere være i stand til å holde fast ved det som er Guds vilje, og kaste det som er djevelens vilje fra dere.

Fra Naftalis Testamente
Dødehavsrullene