Den hvis-forkynnelsen som har fylt så manges hjerter var den forkynnelsen som brakte synden inn i verden. Det var den Adam og Eva falt for, og som har lagt mange menneskeliv øde. Den er så avgjort ikke fra Gud. I Guds ord har det aldri vært tvil om hva hans vilje er. Derfor sier Paulus i Efeserne 5,17: ”Forstå hva Herrens vilje er!” Og i Hebr. 11,3: ”Ved tro så skjønner vi''. Det er en ufravikelig lov i Guds rike at ''Uten tro er det umulig å tekkes Gud, for den som treder frem for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.” Hebr. 11,6.

Han sendte ikke sin sønn til jorden for å forkynne et hvis – men: ”Dersom du tror skal du få se Guds herlighet.” Det er dette hvis som har splittet Guds folk i dag i kirker, menigheter og sekter. Det skaper et virvar av forkynnelse, som igjen skaper store sjelelige konflikter hvor sykdomsmakter og synd har fritt spillerom. I slike forsamlinger vil du alltid møte toleranseånden som sier:”Du skal respektere andres syn”. Men det har Guds ord aldri sagt.

Jeg kan ikke med min beste vilje forstå hvordan enkelte predikanter kan forkynne: ”Hvis det er Guds vilje, så vil han løse deg.” Det vil si det samme som at Gud vil du skal være bundet hvis han ikke vil løse deg. Gud vil at du skal være syk dersom han ikke vil helbrede deg. Gud vil at du skal være en synder og gå til helvete. Hva skal de da gjøre med ordet: ”GUD VIL IKKE AT NOGEN SKAL GÅ FORTAPT, MEN AT ALLE SKAL BLI FRELST OG KOMME TIL SANNHETS ERKJENNELSE?” Hva med Jesu sår? Løy profeten Esaias og Peter når de begge forkynte at: ”Ved hans sår er vi helbredet?” Det finnes ikke et eneste hvis. Ved at vi tolererer synd og sykdom – at det er Guds vilje – så stenger du selv veien for full frigjørelse både til ånd, sjel og legeme. Den maktkampen som foregikk mellom Gud og Satan fikk sin fullkomne seier i disse enkle ord som Jesus ropte på korset: ”DET ER FULLBRAKT!”

Gud stadfester aldri den forkynnelsen som er mikset opp med: ”Hvis det er Guds vilje.” Derfor råder det så mye sykdom og skjulte synder, fordi de bedømmer Guds vilje med sin egen. Men Guds ord sier klart og tydelig i Ordspr. 3,5: ”SETT DIN LIT TIL HERREN AV HELE DITT HJERTE, OG STOL IKKE PÅ DIN FORSTAND!” De predikanter som har sin prediken blandet med et HVIS er ikke sendt av Gud, men det er Satans eldgamle røst som har gjort seg gjeldende helt fra fallet og inntil dags dato med sitt djevelske HVIS. Vi må møte en slik forkynnelse hensynsløst med troens herlige budskap, at: ”DERSOM DU TROR SKAL DU SE GUDS HERLIGHET.” Disse ord ble uttalt utenfor Lasarus’ grav. Hverken mennesker, djevelen, demoner og død, kan stå imot slike mektige ord. Det er Guds vilje at du skal være løst og prise ham.

Om det er Guds vilje at du skal være syk kan ingen medisin hjelpe deg, uansett hva du bruker. Ingen lege kan hjelpe deg om du tror at det er Guds vilje at du skal være syk. Men Jesus er vår lege, Guds ord er vår medisin. ”STÅ SATAN FAST IMOT I TROEN OG HAN SKAL FLY FRA EDER.”

Aage Samuelsen -83