Ett eneste spørsmål: HVORFOR?
Under min virksomhet gjennom 40 år har jeg ofte blitt karakterisert som naiv, barnslig og enfoldig. I grunnen er det et meget godt skussmål fra dem som mener seg å besitte en intelligens, klokskap og innsikt i saker og ting som ligger langt utenfor mitt område, som de selvfølgelig forlanger av andre å bli respektert for. Men jeg har vel også krav på respekt selv om min virksomhet og måte å være på ligger langt utenfor deres område?

Jeg har fått til svar: "Selvfølgelig respekterer vi det du tror på", men så bør de også respektere gjerningene av min tro. Det er her dette hvorfor dukker opp. Både blant pinsevenner og andre uvenner har min handlemåte i mine møteopplegg (som har skapt røre over hele landet) også skapt forvirring blant kirkeledere av alle slag. Det etterlater seg atter hos meg et stor HVORFOR? De har jo både ønsket og prediket at vi trenger vekkelse, men de skal ha en sømmelig vekkelse som passer deres fornuft. Over hele landet kom jeg til menighet etter menighet som lå fullstendig brakk, i spetakkel og krangel mellom menighetenes ledere. Og når jeg samlet fulle hus, hvor syndere ble frelst, syke helbredet og ungdommen frydet seg i Gud, gikk straks ledersyke elementer i gang med sin undergravingsvirksomhet. Det er det samme hva Gud gjør bland dem, så er det like galt i dag som det var på Jesu og apostlenes tid.

Tiden gikk og mange, mange ting skjedde av ubehageligheter, og kirkelederne gikk offentlig ut mot meg med full applaus fra massemedia i håp om at jeg måtte bukke under så de kunne få rett i sitt falske opplegg. Men gang på gang har jeg bevist at Gud er en tilgivende Gud; - det som kirkelederne bak en falsk fasade ynder å preke om, men aldri praktiserer, - i alle fall ikke når det gjelder meg. Hvorfor?
Er jeg virkelig så farlig for kirkeritualene, formene og skikkene at jeg er i ferd med å knuse hele glasshuset, hvor hele bunten sitter med gravalvorlige ansikter og ber Fader Vår? Jeg har foretatt halsbrekkende ting som aldeles ikke stemmer med kirketeologien - så som å gå ned i rennesteinen og be for lasaroner, gå inn på sykehus og be for døende mennesker uten å spørre sykehuspersonalet om tillatelse og skapt glede og optimisme hos fortvilede mennesker. Hvis det er etter Guds ord, hvorfor raser de da? Hvorfor skaper de hat imot meg og baktaler meg på det verste?

Når jeg på grunn av all hetsen imot meg nektet å betale skatt, hvorfor la ligningsvesenet og kommunen opp råd - sammen med husspekulanter - om å ta ifra meg alt det jeg eide? Er ikke også jeg beskyttet av Straffelovens §§ 247, 248 og 249, som forvarer mennesker som blir utsatt for personlig forfølgelse som kan skade ham for ettertiden, og er med til å sette hans rykte i vanry? Gjelder dette for alle andre og ikke meg?

Hvorfor har NRK bevisst hengt meg ut flere ganger for å skade meg? En AP-politiker spurte meg for ikke lenge siden: "Hvorfor er du så imot AP? Dine foreldre var jo AP-folk?" Jeg svarte ganske enkelt: "Hvorfor har Arbeiderpartiet og andre sosialistretninger hatet mine møter og satt i gang en bevisst kampanje imot meg hvor møte etter møte ble ødelagt, når det står klart og tydelig i lovboken at det er forbudt å ødelegge kristne møter og kan straffes med fengsel i opptil seks måneder?" Hvor har rettsvesenet vært? Hvorfor tier de stille? Er det fordi jeg er så naiv, barnslig og enfoldig at de tror de kan ture frem som de vil mot en person som er offer for det mest råtne intrigespill som har foregått i dette såkalte kristne Norge?
Jeg har nu gått nu gått inn på et område som jeg ser som en del av evangeliseringen - nemlig å kjøpe Hotel Dalen, og ofrer alle mine økonomiske midler som jeg har tjent opp ved hjelp av plate- og kassettsalg og salg av nybygget hytte som jeg hadde tenkt som et tilfluktsted under kampens hete. Hvorfor kom snyltedyrene inn på silketøfler for å tilrane seg penger de ikke selv var i stand til å skaffe på ærlig vis? Hvorfor var representanter i Tokke kommune livredde for at det skulle bli en ekspansiv møtevirksomhet på Dalen? Var det fordi jeg var en fare for hele styret i Tokke kommune? Det har aldri vært i mine tanker å forstyrre fuglene i sine reder og revene i sine huler.

Hvorfor kom Riksantikvarens personer med sine geniale ekspertforslag for å frede hotellet, og sine fenomenale noksagttegninger og fantastiske forslag om hvordan hotellet burde se ut for fremtiden? Trodde de virkelig at de skulle få dette gjennom, og at jeg bare skulle stå som en stråmann? Jeg vil spørre: Hvorfor har det blitt slik fart i turistnæringen og næringslivet i hele Telemark fylke? Hvorfor har hotellet blitt kjent over store deler av Europa, Australia, Canada og Amerika? Ja, endog hvite fra Sør-Afrika har besøkt hotellet.

Hvorfor seiler båtene ut fra ny Telemarksbrygge, på en restaurert kanal, jo det skal jeg si: Det er fordi vi har en så iherdig reiselivsforening som har fått sjokk, og endelig har våknet opp og bestemt seg for at her må vi "eksperter" gjøre noe for å få liv i Telemarken. De er selvfølgelig glade for at broder Aage i alle fall har litt av skylden for den plutselige omveltningen som har skjedd, men du skjønner han er så naiv, barnslig og enfoldig at vi - eksperter på alle områder - må få Aage til å hvile og ta det med ro, for det trenger han. Vi kan ikke ha ham til å gå omkring og snuble i bena våre, for da vil han ødelegge hele tegningen vår.

Tokke kommune, med sine pustevanskeligheter, synes nu å skimte et håp i horisonten, for ryktet sier: "Seriøse og pengesterke kapitalister skal nu tre støttende til." Fylkeskommunen må ha forsikringer fra selskapet om sannheten i dette, så de kan utbryte i kor:
"Takk og lov, så taper vi ikke kommunevalget likevel."

Skattefuten, som hadde den store skjelven i buksene når broderen kom inn i bildet som det eneste aktuelle offer for sin sadisme, er snart ute av bildet. Han har nemlig fått garanti på 50 000 kroner. Alle andre som har vært skyldig skatter og avgifter for langt, langt større summer enn hva Samuelsen skylder, er av mindre betydning. Det er uroelementet Aage som skal knekkes. Jeg vil igjen spørre: Hva galt har jeg gjort i denne sammenheng? Hvorfor står de meg etter livet? Hvorfor undervurderer de meg? Da vil de ganske sikkert svare som hyklerne svarte Jesus: "Neida, Jesus, det er ingen som står deg etter livet, det er ikke for de gode gjerninger vi stener deg, du tar helt feil, men fordi du sier at Gud er din far." Ja nettopp! Det er i dette hele hatet ligger, og det bør for ettertiden stå klinkende klart for hele det norske folk: Det er fordi Gud er min far og har hjulpet meg til dags dato, og det er løsningen på alle HVORFOR som har dukket opp i min vei. Jesus sa: "HAR I HATET OG FORFULGT MIG, SKAL I OGSÅ HATE OG FORFØLGE EDER." Men den dag Gud ikke har bruk for meg mer her, er jeg ikke det minste imot hjemlov, for "JEG HAR IKKE HER EN BLIVENDE STAD, MEN SØKER DEN KOMMENDE."
Så hvilke råd de enn planlegger imot meg, vet jeg som Job at "GUD SOM DEN SISTE SKAL STÅ FREM PÅ STØVET." "JEG HAR FULLENDT LØPET OG BEVART TROEN, SÅ LIGGER DA RETTFERDIGHETENS KRANS REDE FOR MIG."

Aage Samuelsen -86