Jeg har fulgt med i TV-serien som gikk i norsk fjernsyn i høst, angående atomkrig. Ser man på det dystre fremtidsbilledet som blir tegnet for oss er det ikke til å unngå å komme i hu Jesu profesi om hva som skulle hende nettopp i vår tid. Alle verdens statsmenn står fullstendig maktesløse. Jesus sier i Luk. 21, 25-26:

"OG DET SKAL SKJE TEGN I SOL OG MÅNE OG STJERNER, OG PÅ JORDEN SKAL FOLKENE ENGSTES I FORTVILELSE NÅR HAV OG BRENNINGER BRUSER, MENS MENNESKENE FALLER I AVMAKT AV REDSEL OG GRU FOR DET SOM KOMMER OVER JORDERIKE; FOR HIMMELENS KREFTER (atomene) SKAL ROKKES."

Aldri tidligere har fryktens ånd lagt seg med slik tygde over hele verden. Statsmennene toer sine hender og i sine forpinte hjerter håper de på en eller annen løsning. Jeg har aldri hatt tro for å skremme folk til Himmelen, det er nok å minne dem om hva profetene, Jesus og disiplene har forutsagt. Det går i oppfyllelse til punkt og prikke. Vi som ser dette er skyldige til å advare folkene. Hatets demon slakter ned millioner av mennesker og kommunismens høyborg i Sovjet roser seg selv som en fredselskende nasjon, mens de ved sine gjerninger avslører at de mener krig og ødeleggelse. I Joh.Åp. 6-7 står det: "OG DE SYV ENGLER SOM HADDE DE SYV BASUNER, GJORDE SIG FERDIGE TIL Å BLÅSE I DEM. OG DEN FØRSTE ENGEL BLÅSTE, OG DET KOM HAGL OG ILD, BLANDET MED BLOD, SOM BLEV KASTET NED PÅ JORDEN, OG TREDJEDELEN AV JORDEN BLEV OPBRENT, OG TREDJEDELEN AV TRÆRNE BLEV OPBRENT, OG ALT GRØNT GRESS BLEV OPBRENT. "

Jeg kunne sitere mange vers, men det som nu skjer like for våre øyne er bare en begynnelse til det som kommer over jorderike. Men til en klar advarsel: Himmelens krefter (atomene, elementene) er allerede rokket".

Forurensningen i luften, skyene, regnet, elvene og i skogene er allerede så merkbar at det fyller oss med gru for fremtiden. Når vi leser om den fryktelige hungersnøden i Etiopia, hvor et menneske dør hvert 7. minutt, og tusener på tusener omkommer i avsvidde marker, mens den kommunistdominerte regjeringen i landet står ferdig til å ta imot båtladninger med Whisky for å feire dagen for maktovertakelsen, ser vi hvordan denne sinnssyke ideologi, besatt av sataniske demoner, ingen hensyn tar til menneskeliv. Tredve millioner mennesker falt som offer for Stalins blodige hånd. Keiser Wilhelms maktsyke krevde mellom 25 og 30 millioner. Hitlers sinnssykdom krevde 40 millioner. Og milliarder av menneskeliv står på terskelen til avgrunnen mens verden roper etter fred, som den aldri kan få uten å vende seg til ham som i profeten Esaias ble kalt "FREDSFYRSTEN".

Man kunne kanskje ønske seg en verdensrevolusjon, hvor soldater fra alle våpengrener over hele verden kastet sine uniformer og våpen i en brutal protest og fjernet sine hjerteløse og hensynsløse statsmenn. Men det som skjer for åpen scene i dag er i grunnen et rop til den mann som kan ta makten i sine egne hender, og styre verden inn på en fredelig vei. Og denne mannen kommer! Vi kan tydelig høre hans skritt komme nærmere og nærmere. Hvem er denne mannen? Hans navn er Antikrist. Han skal i tre og et halvt år skape en falsk fred som krever hele verden innskrevet i hans manntallsliste, og hvor alle mennesker må bære hans merke, enten i pannen eller i hånden. Dette er allerede i ferd med å skje!

Jeg sa på et møte for 4-5 år siden at tiden snart kommer da pengesystemet blir avskaffet. De blir verdiløse og vi må alle godta et annet system. Dersom vi ikke gjør det, får vi verken kjøpt eller solgt noen ting. Det er nifst å se at det allerede er i ferd med å skje. Disse varselssignalene burde advare dem som kaller seg frelst nok til at de slutter med sin lek som kristne. Men det burde også få Gudsfornekterne til å slutte med flåsete prat og skriverier om at det ikke finnes noen Gud. Å håne Gud er å håne seg selv, det avslører menneskets dårskap. Jeg synes det er tåpelig å spotte og håne noe som i det hele tatt ikke eksisterer. Man snakker aldri om noe som ikke er til!

Se på verdens tilstand. Se på statsmennenes frykt. Hør på vitenskapsmennenes konklusjoner av hva vi kan vente oss. Dersom du ikke tror på Guds ord, la verdens tilstand gi den tydelige advarsel du trenger. Vi trenger slike advarsler!

Aage Samuelsen
Vekkeropet -84