Det står om de gamle at de fikk syner og åpenbaringer på mange måter, ofte også i søvne. For noen år tilbake hadde jeg et slikt syn. Jeg fikk se meg selv gå opp en bakke fra en strandbredd, og da jeg kom opp på toppen lå der et skur som så ut som en gammel fiskebu på omkring 15 m2. Det var ingen dør der, bare en åpning. Da jeg kom inn så jeg en del fiskere som satt på krakker på høyre og venstre side, og langs langveggen. På veggene hang det fiskeredskaper og fiskegarn. Jeg så på fiskerne som satt helt stille og spurte dem: "Skal dere ut å fiske?" De svarte: "Nei, vi venter på Peter, for han vet om de beste fiskeplassene." Jeg ble overrasket og spurte dem: "Kommer virkelig Peter hit? Kan jeg få lov til å vente på ham?" Og de svarte ja.

Jeg stod i åpningen og så nedover mot sjøen i spent forventning. Da så jeg ham komme oppover bakken fra sjøen. Han så på meg og jeg spurte: "Er du virkelig Peter?" Han svarte: "Ja." Han så markert ut og var kledd som en fisker. Han sa til meg: "Du skal følge med meg, så skal jeg lære deg og vise deg de beste fiskeplassene. Kom, følg meg."

Han tok meg bort til et sted hvor det var en stor søppelhaug. Så sier han: "Grav under der." Og jeg gjorde så. Under haugen lå det en bibel. Da jeg åpnet den var den full av løse ark som lå om hverandre - det fantes ingen orden i sideantallene. Jeg begynte å plassere bladene etter riktig sideantall.

Dette har talt til meg mange ganger, om hvordan Bibelen blir gjemt under all slags søppel, og det virvaret og den uorden som er i forkynnelsen av Guds Ord. Det finnes ingen orden på all den blandede forkynnelsen. Det materialistiske søppelet dynger seg over Åndens åpenbaring i skriften til kunnskap om Kristus.

Gud er en ordens gud. Man kan ikke rive ut løse skriftsteder og plassere dem der de vil, og dermed lage seg sine egne meninger om hva Gud mener. Det er overflod av bibler her i landet. Det er overflod av kirker og bedehus. Det er overflod av forkynnelse av alle slag, men forsvinnende lite av Guds Ords åpenbaring. Jesus har sagt at han skulle gjøre sine tjenere til menneskefiskere, ikke til pratmakere med predikener med innholdsløst og menneskelaget tøv.

"Gud hjelpe meg hvis jeg ikke forkynner det Herren Gud pålegger meg."

Aage Samuelsen
Vekkeropet -83