I 1.Krøn.25,5 står det om en mann som het Heman. Han ble kalt kongens seer i Guds
ord. Paulus sier i Ef.1,18: ''Må Gud gi eders hjerte opplyste øine, så I kan forstå
hvilket håp han har kalt eder til''. Det er av aler største betydning for vårtåndelige liv at
vi har et klart syn for de åndelige sannheter i Guds ord. Det står om Jesus at han ga
mange blinde synet igjen. Men dessverre er det et faktum at mange av de kristne ikke
en gang har gangsyn og er derfor veldig lette å villede. Jeg tenker på drengen til Elisa
som var omgitt av fienden, han skalv av redsel og trodde alt var fortapt. Elisa sa:
''Vær ikke redd! De som er med oss er flere enn de som er med dem''.
Og Elisa bad og sa: ''Herre opplat hans øyne, så han kan se! Og Herren oplot
hans øine, og han fikk se at fjellet var fyllt av gloende hester og vogner rundt
omkring Elisa''.
2 Kong.6,17

Det er så nærliggende å tro at fienden er så overmektig at slaget er tapt fordi våre
øyne ser ofte på vanskelighetene. Men Salmisten sier: ''Jeg løfter mine øine opp
til fjellene; hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren,
himmelens og jordens skaper''.

Allerede som nyfrelst burde vi vende vårt blikk til ham, og stadig holde ved med det.
Jeg leste en gang som nyfrelst om ørnen, -når den blir født tvinger mora barna til å se
på solen, fordi det har betydning for oppveksten og dens eksistens. Den må være
vant til solens stråler. Det skjerper dens blikk når den skal begynne å ærnære seg
selv. Ellers har den ingen livsmuligheter. Når den svever høyt oppe under solen,
speider dens øyne etter bytte dypt, dypt under seg. Hva ingen andre fugler kan se
i disse høyder, det kan ørnen se.
Dette har ofte talt til meg, -skal jeg ha livsmuligheter må jeg ha så opplyste øyne at jeg
både kan se og forstå hvilket håp jeg er kalt til.

I Job 28, står det om de som sprenger seg ganger inn i fjell hvor de edleste stener
finnes. I 3 og 4 vers: ''De gjør ende på mørket, og inn i de innerste kroker gran-
sker de stener som ligger i det sorte mørke, de bryter en sjakt langt borte fra
mennerskers bolig; der ferdes de glemt, dypt under menneskers føtter, der
henger de og svever langt borte fra mennesker.

7 og 8 vers: Ingen rovfugl kjenner stien dit ned, og intet falkøye har sett den.
Stolte rovdyr har ikke trådt på dem, ingen løve har skredet frem over den''.

10 vers, I berget sprenger de ganger, og allehånde kostelige ting får de se''.

Dette er noe av den menneskelige visdom og forstand aldri kan komme inn i.
Den gudommelige visdom er en hemmelighet som bare de som har hjertets opplyste
øyne kan skue inn i, og det å eie denne visdom er bedre enn perler. Den er dulgt for
alle levendes øyne, den er skjult for himmelens fugler.
''Avgrunnen og døden sier: ''Bare et frasagn om den er kommet oss for øre. Gud
kjenner veien til den, og han vet hvor den har sin bolig! For hans øye når til
jordens ender, allting under himmelen ser han''.
Job 22-24.

Derfor vil Gud at vi skal ha nyskapningens seerøyne så vi kan finne veien inn til de
åndelige rikdommer. Den lar seg ikke kjøpe, du kan ikke bytte den inn med noget av
ditt eget. Jesus sa til disiplene: ''Salige er de øyne som ser det I ser, for jeg sier
eder: Mange profeter og konger har villet se det I ser, og har ikke fått se det''.

Luk. 10, 23-24
Når Salmisten sier i Salme 34,6: ''De så opp til Ham, og strålte av glede''.
Da så de noe som intet ugjenfødt menneske kan se. For mange synes det uoppnåelig
å kunne få oppleve det disiplene fikk oppleve med Gud, men det er de samme rettig-
heter vi har som Guds barn. Fordi det er en livsbetingelse for vårt åndelige liv.
De hadde ingen forrett fremfor oss.
''Elias var et menneske under samme vilkår som oss''.
Patriarkene og profetene på samme måte, og forat vi skal eksistere som hans etter-
følgere, er det absolutt nødvendig å ha våre øyne rettet imot ham som er rettferdig-
hetens sol som oppgår med helbredelse under sine vinger.

Det er ofte vondt å se andres tanker. Og det er en lidelse å høre en falsk skurring i de
skinnhelliges røst. På samme tid hjelper det deg i de mest farlige situasjoner. Du opp-
øver dine øyne og ører til å se og høre ting som ingen andre får oppleve. Det gjør
deg aldri til en stor person, men Gud har gitt deg dette for å hjelpe deg på den nye og
levende vei. Du blir følsom og varsom overfor all falsk forkynnelse, men det gjør deg
også hensynsløs og brutal mot dette, samtidlig som det gir deg en rikdom som du
henter fra visdommens gruve, skjult på lønnlige steder.
Selv ikke et falkøye kan se inn i disse hemmeligheter!
Det er åpenbart for de ganske små. Amen.


Fra Vekkeropet ''Ingen rovfugl kjenner stien dit ned,
Av Aage Samuelsen og intet falkøye har sett den''.
Job 28,7