''Israel blir frelst ved Herren med en evig frelse; I skal
i all evighet ikke bli til spott og skam. Es.45,17

Vi retter ikke dette spørsmålet til noe politisk parti, heller ikke til noe arabisk land, og
slett ikke til Sovjet, for glasnost gjelder ikke for jøder i Sovjet.
Vi spør Guds ord:- Hva sier det?
Gud har fra evighet av skapt jorden for Israels skyld, og da han fra begynnelsen av
ga løftet til sitt folk, ved Abraham, Isak og Jakob, at de skulle innta det landområdet
som Gud hadde bestemt at de skulle bosette seg i, så erdet ikke en i hele verden som
kan rokke ved denne pakt.

Da Israel ble erklært som selvstendig stat i 1948, og når til og med Sovjet måtte gå
med på denne erklæringen (om enn motvillig), så var det Guds finger som hadde be-
stemt dette. Jeg kan ta frem utallige skriftsteder som bekrefter hva jeg her skriver.
Jødene har aldeles ikke okkupert sitt eget land. De har bare ganske enkelt tatt det
tilbake til odel og eie.

Det hatet som ligger hos alle Israels motstandere og alle truslene om tilintetgjørelse
hjelper dem ingenting - tvert i mot. Israel er Guds eiendom og jødene hans eiendoms-
folk. Og den som truer Israel, røre ved Guds øyensten.
''Den som forbanner deg'', sa Gud til Abraham, ''Skal jeg Herren forbanne''.

Uansett hva FN eller andre ''fredsmeglere'' forsøker seg på mot Israel, så ødelegger
de seg selv. I 1965 gav Saudi-Arabia. Syria, Jordan, Jemen og Libanon ut en fri-
merkeserie, alle med sverd over Israel - siden har hatet mot dette lille landet grepet
enda flere land. Men Israels Gud, deres vokter, sover ikke. Han holder et våkent øye
med alt som skjer på denne forbannede jord.
Sovjet inngår forsvarspakt med araberne, men uansett hva Sovjet og andre land
truer med, vil Gud holde sin hånd over sitt elskede folk.
Det bibelen peker på nu, er rettet mot Guds avgjørende slag mot alle Israels fiender:
Slaget på Harmageddon.
Og det er ikke langt unna!

Fra Vekkeropet 1985
Av Aage Samuelsen.