Uansett alle spekulasjoner og gjettinger om hvem som er bruden, er det i allefall helt
sikkert at den som hadde olje var rede når Jesus kom. Og at oljen er et bilde på den
Hellige Ånd vet vi også. Den som har den Hellige Ånd har også oljen.
Jeg vet du sier: -Men har ikke alle den Hellige Ånd som er troende?
Vi må gå til skriften for å få svar. Disiplene trodde på Jesus, og de gjorde veldige kraft-
gjerninger før pinsefestens dag, Matt 10,12, men de hadde ikke den Hellige Ånd.
Ja, sier du, men etter åndsutgydelsenfår vi ånden når vi blir omvendt.
Hvor står det?
Peter sier så klart i Ap.gj. 2: ''Omvend eder, og enhver av eder lar seg døpe på Jesu
Kristi navn til syndenes forlatelse, så - ja hva så? -Så skal I få den Hellige Ånds gave.
Hvorfor sier han så, hvis de fikk den Hellige Ånd i omvendelsen?
Det måtte altså være noe spesielt de skulle få oppleve etter omvendelsen og dåpen i
vann, og det spesielle var oljen.
Du kan blåse av det nå, men en dag vil du være en av de som roper: -Gi oss av eders
olje, men for sent.

Hvilken betydning oljen har for en kristen, kan du bare forstå når du leser skriften.
I salme 23,5 sier David: ''Du salver mitt hode med olje, så mitt beger flyter over''.
Hva sier dette lille til deg. Det forteller meg at det er bare den Hellige Ånds salv-
else som får begeret til å flyte over. Da Noa sendte en due ut for å sondere terrenget,
så kom den tilbake med et friskt oljeblad i nebbet. Hvorfor står det et friskt oljeblad?
Fordi at vannet som hadde stått over jorden i omkring fem måneder hadde gjort de
trær som ikke hadde olje, mer eller mindre syke.

Det som kan bevare deg mot vantroens sykdommer, er oljen, den Hellige Ånd.
Har du fått den Hellige Ånd, etter at du er kommet til troen? Er du overgytt med
frisk olje? Den olje vil isolere din indre verden mot den ytre verden. I skal få kraft idet
den Hellige Ånd kommer over eder.
Se til at du har denne olje. Det tragiske ved de fem dårlige jomfruer var at de kunne
godt klare seg uten olje, men bare til Jesus kom. Legg merke til at de forskjellige sam-
funn kan godt klare seg uten den Hellige Ånds (oljens) ytringer og virkninger.
De forakter den bibelske dåp, tungetale, nådegaver, fryderop, åndens helliggjørelse
(ikke selvstrev), fordi de ikke ser de virkelige verdiene i dette før det er for sent.
Da vil de rope forgjeves: ''Gi oss av eders olje''. For de dårlige jomfruer ser det
temmelig ubibelsk ut alt hva den Hellige Ånd gjør i vekkelsmøter, det er dem til anstøt.

Vel kan de rose seg av å være jomfruer, og at de har lampen pusset og fin, men de
mangler oljen, som de vil oppdage og erkjenne, men først når Jesus kommer. Nå
klarer de seg med kjødelig innslag i møtene. Sjeliske jammerskrik og tårer som ser
veldig tilforlatelig ut, men det har ikke oljen i seg. I den er det forløsning.
I pred. 9,8 står det: ''La dine klær alltid være hvite''. Det betyr: -Alltid på forløsningens
grunn. Og videre står det: ''Og ditt hode ikke fattes olje''.
Det som ble de fem dårlige jomfruers katastrofe var at de manglet olje. Det må være
noe alldeles viktig, -at oljen var den absolutte nødvendighet.
Hvorfor ikke kjærligheten eller frukten, som mange taler så vakkert om? -Nei det var
oljen, den Hellige Ånd, det var spørsmål om. For kjærligheten blir utøst i våre hjerter
ved den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd skaper enhet. Den Hellige Ånd åpenbarer
Kristus. Den Hellige Ånd er veilederen. Den Hellige Ånd gjør tegn, under og mirakler
i Kristi sted. Han er også vår talsmann her nede. Har du fått den Hellige Ånd? Det er
ikke spørsmål om du er en kristen. Har du fått den Hellige Ånd etter at du er kommet
til troen?

Hvordan kan du tro at du er mere uten den Hellige Ånds kraft, enn disiplene? Du kan
ignorere dette nå, men ikke når Jesus kommer. Da skal du rope for sent: ''Gi oss av
eders olje''.
Men nå kan du få det. Oljen nå flyter, salig vi nyter, himmelens manna, dag etter dag...
Det hjelper ikke å blankpusse lampen. Har du oljen? Ilden får ikke næring av en blank-
pusset lampe, kun av oljen.
Der hvor det er rikelig med olje i møtene, blir sjeler frelst, tegn og under og mirakler
tar plass, den salvede Jesus åpenbarer sin herlighet, den salvede Jesus som i Luk 4
sier: ''Herrens Ånd er over meg, fordi han har salvet meg for å forkynne evangeliet
for de fattige, åpne blindes øyne, sette fanger og plagede i frihet, og for å forkynne et
jubelår fra Herren, i dag er dette gått i oppfyllelse''.

Når Jesus kommer henter han en salvet menighet, en oljebrud.
Er du en av dem som er rede, eller er du en av dem som sier:
''Gi oss av eders olje''.


Aage Samuelsen
Artikkel fra Vekkeropet