''Intet av det jeg har sagt, skal utsettes lenger.''

Når menneskene blir konfrontert med Guds ord, har de alltid motargumenter, og
unnskyldninger i fleng.
I åndelige spørsmål som gjelder deres liv og fremtid, står alltid Gud på deres
venteliste.
Det skal alltid utsettes.

Da Moses sto ovenfor kong Farao, med ordre fra Gud om å slippe Israel fri,
hadde også kongen en utsettelsespolitikk, og svarte Moses: ''Kom igjen i morgen.''

Men Guds ord har alltid sagt: ''Idag'' eller ''nu''.
''Idag om du hører Guds sønns røst'',
eller ''Nu er Gud å finne''.

Djevelen vil alltid få mennesket til å utsette sin beslutning.
I Salme 95.7: ''...Vilde I dog idag høre hans røst.''
Og i Luk 2.11 sier englene til hyrdene: ''Eder er i dag en frelser født''.
Og til røveren på korset sier Jesus: ''I dag skal du være med meg i paradis''.
Og i Luk. 13.32 sier Jesus at: ''Han fullfører helbredelser i dag og i morgen,
og ved den tredje dag er jeg ved enden''.


Millioner av mennesker har latt seg hindre av Satan`s utsettelsesmanøver, både
når det gjelder frelse og helbredelse, og har ikke fått sjanse siden.
Og alltid når det gjelder spørsmålet: Å stole på Gud, bruker Satan sin gamle
taknikk fra edens have: ''Har Gud virkelig sagt?''

Det som kan hindre Satan er å gjøre nettopp det Gud har sagt, uansett hvor
fortvilet din stilling er.
I disse to små ord: Idag og Nu, rummer det enorme muligheter, og total for-
andring i hele din livsinnstilling.

I det røveren sa til Jesus på korset: ''Kom meg i hu når du kommer i ditt rike'',
- var han selv med å åpne døren inn til Guds rike for Jesus sa: ''I dag skal du
få oppleve dette''.


Samråd deg ikke med kjøtt og blod, kast ventepolitikken over bord.
Når den blinde mann ved Jerikoveien ropte til Jesus i sin nød: ''Forbarm deg
over meg'' -
var det nettopp de ordene som satte Jesus i bevegelse så han
fikk synet igjen.
Og dette lille ordet NU er nettopp det du trenger i dette øyeblikk.

Nu er Gud å finne.
Nu vil Jesus helbrede deg!
Nu vil Jesus åpne dine øyne.
Nu vil underet skje.

Jesus sa til den krumbøyde kvinne: ''Du er løst''.
Og når Herren sier: ''Han vil gi deg hvad ditt hjerte begjærer'',
- så mener han ikke siden, -men nu.

Det er dine utsettelser og hensyn som hindrer Gud.
Når Jesus skal hente sine i ett nu, og vi skal rykkes i skyer opp i luften i ett nu,
så står det så fint: ''Først skal de døde i Kristus oppstå''.
Og der er det ingen protester, uansett hva som er igjen av dem der de er, ingen
døde protesterer, selv ikke djevelen kan hindre det.

Det er i det øyeblikket du dør fra deg selv, og andre, at du begynner å leve.
Så får du oppleve det som kjøpemesteren, ved bryllupet i Kana da han ropte
til Jesus:

''Du har gjemt den beste vin til nu'', ikke siden eller sist, men nu.
La denne dagen bli en nu-dag, så vil kraften strømme gjennom deg.
AmenAv Aage Samuelsen
Fra Vekkeropet