Det var en som spurte meg en gang om hva ordet Bibelen betyr, da svarte jeg: -at det
kan vel ikke bety noe annet enn det som står i syv bokstaver delt på tre verb:
-BI på Gud - BE til Gud - LEN deg til Gud.
Og det er jo det første ordet vi møter, og burde også være det første vi praktiserer.
I Salme 25,3 står det: ''Ingen som bier på deg blir til skamme''.
Og i Salme 27,14: ''Bi på Herren vær ved godt mot''.
Og de neste ord står i Jakob 1,6: -At vi skal be uten å tvile i full forvissning om at han
hører bønn og svarer, og når vi ber så står det: ''Tro bare at I har fått det''.
Så det tredje ord; peker hen på bruden i Høysangen om å lene seg til ham: ''Hvem er
hun som kommer opp i fra ørkenen støttende seg til sin elskede''.
Disse ordene -opp fra ørkenen - forteller oss om ham, som kom ned til denne verdens
ørken, og fører oss opp på et åndelig plan.
Hvis du skal oppnå noe med Jesus, må du se opp til ham med et åndelig syn, for det
er ikke gitt menneske å forstå de åndelige sannheter, med vår intelligens, det ligger så
alt for høyt for intelligensen.
''Tro bare at I har fått det''.
Derfor håper jeg at dette møtet her kan bli et åndelig høydepunkt for deg.

Jeg vil si litt om disse ordene: -Jeg formår alt i ham som gjør meg sterk.
I forbindelse med disse ordene tenker jeg ofte på hvor vanskelig menneskene gjør det
i sitt forhold til Gud, de unnskylder seg med at de intet kan gjøre uten Gud, og så
glemmer de hvor mye vi kan med Gud.
Og hele bibelen er full av beretninger om dem som gjorde underverker med Gud.
Vi lever i en problemfylt verden, og som oftest får Gud skylden for dette, mens det
er mennesker selv som lager problemet. Og når de ber til Gud om at han må løse dem
fra disse problemer, så sier de som regel: -Det er Gud som må gjøre det! -Jeg makter
ikke å løse meg selv, mens de selv gikk inn i problemene med full vitende og vilje, at
det ville skape problemer.

Når vi i Heb.11 har en mengde eksempler på hva tro kan utrette, så fortsetter det som
en oppfordring til oss i 12,1: ''Derfor la og oss, da vi har så stor en sky av vidner om-
kring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss''.
I en annen oversettelse står det: ''Omgitt av synden som så lett besnærer oss''.
Altså der står det: -La oss! Og i Gal.5,1 står det: ''La eder ikke atter legge under trell-
doms åk!'' Dette er et bevis på at vi selv bestemmer hva vi vil gjøre. Og når mange
ber Gud om å bli løst fra problemer de selv er gått inn i; så skal Gud gjøre det, men
Gud har gjort det allerede, men han trer aldri støttende til før du selv beviser at du
vil bli løst, ved å gå ut av det du selv er gått inn i.

Gud får skylden for mye rart: -Først så legger han sykdom på folk, i neste omgang
skal han helbrede dem! Og så sier de: -Han som vet alt og ser alt; -kunne ikke han ha
hindret dette?
Han har satt opp varselskilt hele veien i vårt liv, men når du går uten å ta hensyn til
Guds varselskilt, så får du også ta følgene.
Når det f.eks. gjelder dåpsspørsmålet, så kan du ikke unnskylde deg med å si: -Jeg
har ikke fått det sånn, eller -jeg ser det ikke slik.
I ap.gj.2,38 står det: ''Omvend eder, og enhver av eder lar seg døpe''.
Og i kapittel 8,12 står det: ''Men da de nu trodde Filip som forkynte dem evangeliet
om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de seg døpe, både menn og kvinner''.
Og i 18,8 står det: ''Da Paulus talte i en synagogeforstanders hus, og de kom til troen
med hele sitt hus, og mange av korinterne som hørte ham, kom til troen, og lot seg
døpe''.

Her ser vi beviset på at dersom en tar imot troens ord, så følger dåpen med.
Og i Ap.gj. 2,40, sier Peter: ''La eder frelse fra denne vanartede slekt''.
Hvis du tror det som Jesus sier: ''Meg er gitt all makt i himmelen og på jorden''.
Så vil denne makt og kraft hjelpe deg med det samme du tar initiativet, og da får du
se og oppleve at vi formår alt i Ham, som gjør oss sterk''. Amen.

Radioprogram av Aage Samuelsen -82