Jeg har lyst til å komme inn på nødvendigheten og betydningen av en berøring av
Jesus. Vi leser da fra Matt. 8,1: ''Og da han gikk ned av fjellet, fulgte meget folk med
ham, og se en spedalsk kom og falt ned for ham og sa: -Om du vil, så kan du rense
meg! Og Jesus rakte hånden ut og sa: -Jeg vil, bli ren! Og straks ble han renset fra
sin spedalskhet.''
Det er ufattelig hva som kan skje med et menneske som får en berøring av Jesus,
uansett hva som feiler deg, det blir total forandring.

Jeg vil ikke ta opp tiden her til å fortelle deg alt det du må gjøre, for å få en berøring
av Jesus, som du aldri kan makte å gjøre. Det eneste den spedalske gjorde var å rope
til Jesus: -om du vil? Og han fikk svar straks, og han ble straks helbredet, da Jesus
rørte ved ham. Og i samme kapittel 14. vers, kommer Jesus inn i huset til Peters
svigermor, som lå i sterk feber. Og i det 15. vers, Jesus rørte ved hennes hånd, og
straks forlot feberen henne, og hun sto opp og tjente ham.

Den forestilling du har om at du må vente til hans time kommer har ingenting med
Guds ord å gjøre, hans time kom for snart to tusen år siden, da han ropte ut på
korset: ''Det er fullbrakt''. I det 9.kap.2. Førte de til ham en mann som var verkbunden,
han ble båret til ham på en seng, og da Jesus så deres tro, som bar den syke,
sa han til mannen: -Vær frimodig, dine synder er deg forlatt.
Og videre i det 28.vers samme kapittel, da Jesus gikk inn i et hus, fulgte to blinde etter
ham, og ropte: ''Miskunn deg over oss, du Davids sønn! Jesus sa til dem: -Tror I at
jeg kan gjøre dette? Ja Herre, svarte de. Da rørte han ved dem og sa: -Det skje etter
deres tro''.

Hva besto denne troen i? -Jo, de fulgte etter ham der han var, og ba ham! Så enkelt
er det. Alle disse jeg her har nevnt, var ufullkommende, syke og ugjenfødte
mennesker, allikevel hørte Jesus dem og løste dem. I dag blir det forkynt at du må
være nærmest fullkommen, før Jesus kan møte deg, men det er ikke sant, og så må
du ha en veldig tro, den troen har du, bare du roper til ham, men jeg anbefaler deg å
gå der hvor troens forkynnelse blir praktisert.
I mark. 7,33, førte de til Jesus en mann, som var døv, og hadde vondt for å tale.
Jesus tok ham avsides fra folket, stakk sine fingrer inn i hans ører, spyttet og rørte
ved hans tunge, så opp mot himmelen, sukket og sa til ham: -Effata! Det betyr -lukk
deg opp! Straks ble hans ører opplat, og hans tunges bånd ble løst, og han kunne
tale rent. Heller ikke denne mann var frelst, før Jesus løste ham

Endog mens du sitter å lytter til dette budskapet, har Jesus allerede rørt ved deg i din
ufullkommende tilstand, og jeg kan meddele deg i Jesu navn: -Du er fri!
Jesus har sendt den Hellige Ånd, for at den skal gi deg presis de samme ting, og røre
ved deg i jesu navn.
Og den Hellige Ånd er ikke begrenset, den er allesteds nærværende, ditt hjerterop
er nok for Jesus, og det som har plaget deg i mange år, forsvinner i Jesus navn.
Jesus spør ikke hvem du er, og hva du har gjort, bare om du vil. Så rekker han ut
sin hånd rett nå, rører ved deg og sier: -Jeg vil! Bli løst!
Jesus lengter etter å møte deg, han ønsker å røre ved deg nu, så ditt liv blir full-
stendig forandret. Dette er Jesus!
Jeg skal be for deg her nu: -Himmelske far, jeg ber at dette budskapet senker seg
ned i hjertene, og løser dem og frir dem etter din vilje i Jesu navn. Amen.

Radioprogram av Aage Samuelsen -82