Jeg har tengt på et ord fra 1.Joh.1,1, som er absolutt aktuelt:
''Det som var fra begynnelsen''.
Jeg har mange ganger tengt på hvorfor jeg så ofte hører noen si: -Du skulle vært med
den gangen Aage, og så begynner de å fortelle om den gang Gud møtte dem, hvor
veldig det var, og de fantastiske ting som hendte den gangen, og de ønsker og ber om
at det skal komme tilbake igjen, og når den vekkelsen kommer, da skal de bli med.
Men det har til alle tider vært slik, og det kommer også til å bli slik, fordi de ikke
holder fast på det de fikk oppleve i begynnelsen, nemlig: Livet i Kristus.
Han er begynnelsen, fortsettelsen og enden.

Når noen sier til meg: -Vi venter på vekkelsen! Skulle nesten tro at Gud er en sånn
-frem og tilbake Gud-, som med mange års mellomrum,  plutselig kommer på at han
må besøke menigheten igjen. I mellomtiden må menigheten, nøye seg med erstatninger,
og minner om gamle opplevelser.
De kan godt preke over Heb.13,8 at: ''Jesus Krsistus er igår, idag og til evig tid den
samme''. Men å tro det det er vanskelig. De elsker å preke om det som en gang
hendte, og de elsker å høre seg selv be: -Gud send oss vekkelse!
Men hvis Gud gjør noe utenfor deres lengsel og lange bønner, tror de ikke noe på det,
og tar heller ikke imot det, fordi han kommer ikke på den måten som de har bedt om.
De har blitt så gamle og skrøpelige i sitt åndsliv, at de nøyer seg med å leve på gamle
minner.
Hvis det skjer herlige ting rundt dem, stempler de det som svermeri, ekstase og falsk-
het, og de advarer andre mot den slags form for vekkelse.
De gjør alt hva de kan for å hindre mennesker i å få oppleve fantastiske ting med Gud,
som er begynnelsen og enden.

Jeg vil på det sterkeste advare mot slike øretutere, hør ikke på dem, og hør ikke på
dem som roper til Gud om vekkelse, men aldri får oppleve det.
Kristus er vekkelsen, han gjør presis det samme som før.
Vi har ikke en slik Gud som kommer og går, han bor ved troen i våre hjerter.
Jesus er vår kraft, han er vår fornyelse, han er vår stadige opplevelse med Gud, det er
han som deler ut nådegaver, og det er han som døper i den Hellige Ånd og ild, han er
vår lege, -Ved hans sår er jeg helbredet-, han er vår glede og han er vår sang.
Og han fyller alle vår trang i herlighet.

Du kan søke etter tegn og under hvor du vil, uten å finne det. Lev i ham som er
begynnelsen, så trenger du ikke å løpe hit og dit for å se det. Hver dag gjør han store
ting, tegn og under, for dem som holder fast ved Ham.
Satan er rasende og hatefull på den som tror og praktiserer ved den levende for-
kynnelse om ham som er den samme i dag, og gjør presis de samme ting som han
alltid har gjort.

Jeg ser like for mine øyne at han rekker sin hånd ut til helbredelse, tegn og under.
Om den ene eller den andre svikter det de fikk oppleve i begynnelsen, kan jeg aldri
la meg stanse av det, uansett hvem det er. Jeg vil fortsette å leve i troen på Ham som
var begynnelsen til det forunderlige livet jeg engang fikk oppleve.
Jeg vet jeg snart skal møte ham som oppholdt meg i nød, i med- og i motgang, i
prøvelser og i alle slags fristelser.
Og han selv har sagt: ''Hold eder nær til meg, så skal jeg holde meg nær til eder''.
Han er den eneste og sanne vekkelsen, noen annen vekkelse vil aldri komme uan-
sett hvor lenge du ber om det.
Den ild som falt på pinsedag, er likedan i dag. Amen.

Jeg vil gjerne fortelle noen opplevelser jeg har hatt, og som jeg tror kan kaste et lys
over ting som mange sysler med i dag, og som gjerne vil ha en forklaring på.
Jeg husker en gang jeg hadde en samtale hjemme hos en elstebroder for en pinse-
menighet, da han spurte meg: -Tror du det kommer en vekkelse Aage?
-Nei, sa jeg, det kommer ikke noe mer vekkelse!
-Hvorfor det? sa han.
-Fordi det er vekkelse! Jeg skjønte han ble litt ergelig og han sa: -Det står jo det at
alle jomfruene sovnet inn!
-Ja, sa jeg, det står det, men det står også at de våknet.
-Ja, men det står jo også at det skal bli mulm og mørke over jorden, sa han.
-Ja, men det står også det: -At Herren skal være ditt lys i mørket, svarte jeg,
og at det midt på natten skal lyde et rop: ''Se Herren kommer, gå ham i møte''.
Jeg tror at de fleste er opptatt mere med vanskeligheter som kommer over verden,
enn med ham som sa: ''Se jeg har overvunnet verden''.

En broder sa til meg en gang, etter at jeg hadde bedt for ham: -Tror du jeg blir hel-
bredet Aage? -Nei sa jeg, du blir aldri helbredet! -Hvorfor det spurte han?
-Nei, fordi du er helbredet ved hans sår.
En søster sa til meg en gang: -Jeg vil så gjerne tale i tunger.
Da svarte jeg: -Når tid? -Nå, sa hun. -Javel, sa jeg -Ta imot den Hellige Ånd, og
tal i tunger sa jeg. Øyeblikkelig strakte hun hendene i været og begynte å prise Gud
i løste tunger.

En dame som kom fram til meg med en stor kul, så hard som en stein på handbaken
og sa: -Vil du be Gud å fjerne den for meg, broder Aage? -Den er så vond mange
ganger. Jeg la hånden på henne over kulen og sa: -Gud; ta denne bort nu i Jesu navn.
Og jeg kjente den forsvant under hånden min, hun ble helt forskrekket og viste
hånden til forsamlingen.
Men er det ikke det Jesus har lovet! Og som Peter sier: -Hvorfor ser dere på oss,
som om vi av oss selv skulle ha gjort dette?
Jeg kunne berettet utallige ting, men du ville fremdeles være bundet, dersom ikke du
fester din tro i Ham som er fra begynnelsen.
Og dersom du tror, så skal du se Guds herlighet.

Radioprogram av Aage Samuelsen -82