Jeg har tatt et interessant emne om Israel som ved Jeriko`s murer, fikk et budskap av
Gud ved Josva. Gud har alltid sagt til sitt folk: ''Jeg går foran eder'', og alltid har han
sagt: ''Følg meg!'' Han bruker de mest forunderlige metoder for å nedkjempe fienden
og bryte vei for sitt folk. I Salme 135,6 står det: ''Herren gjør alt det han vil''.
Selv om fremgangsmåten hans strider mot all sund fornuft.
Da Israel kom over Jordan til den andre siden i løfteslandet, møtte de en by med høye
murer rundt byen. I Kap. 6,1: ''Og Jeriko holdt sine porter stengt og fast tillukket for
Israel`s barn`s skyld. Ingen gikk ut og ingen kom inn. Herren sa til Josva: ''Se jeg har
gitt Jeriko med kongen og hans djerve stridsmenn i din hånd'',

Det er selve Guds metoder jeg her vil komme innpå, prestene skulle gå foran.
Syv prester som skulle bære syv larmbasuner foran arken, en gang hver dag i seks
dager, og på den syvende dagen skulle de gå syv ganger rundt omkring byen.
Og på den dagen skulle folket sette i et stort skrik, da skulle byen`s murer falle
ned der hvor den sto. Så skulle folket stige over den en hver rett fram for seg.
For en forunderlig fremgangsmåte og metode, men Gud gjør alt han vil.

Hele bibelen er full av Guds metoder, som bare de enfoldige tror på. Vi kan ta Elias
offer på Karmel. Etter at de falske profeter forgjeves hadde ropt til sin Gud. Der ser
vi en mann mot fire hundre falske profeter, hvor han holder narr av dem.
I Kap 18,27 står det: ''Men da det var blitt middag spottet Elias dem og sa: ''Rop
høyere, han er jo Gud, han er vel falt i tanker eller han er gått avsides eller er ute på
reise, kanskje han sover, så vil han nok snart våkne.''
Men uansett hva de gjorde fikk de intet svar. Da sa Elias til dem: -Tre hit til meg'', og
alt folket gjorde så. Og han satte i stand Herrens alter som var nedrevet, og han tok
tolv stener etter tallet på Jakob`s barn`s stammer. Han til hvem Herrens ord var kom-
met, og det lød så: ''Israel skal være ditt navn''.
Og han bygget av stenene et alter i Herrens navn, og gjorde en grøft rundt om alteret
så stor som til omkring to måls utsæd, så la han veden til rette, hugg oksen i stykker,
og la den ovenpå veden. Og så sa han: ''Fyll fire krukker med vann tre ganger og øs
det utover brennofferet og veden'', og de gjorde dette tre ganger, og vannet fløt rundt
om alteret. Og han fylte også grøften med vann.

Så trådte Elias frem og sa: ''Herre, Abrahams, Isak, og Israels Gud, -La det i dag bli
vitterlig at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord at jeg har
gjort alt dette.''
På denne ett-minutts bønn, falt Guds ild ned, og fortærte offeret, veden, stenene og
jorden, og slikket opp alt vannet i grøften.
Ingen sunn fornuft kan begripe dette, men det er Guda metoder for å få folket på kne.

Elias drept de falske profeter som spredte hungersnød og fordervelse over folket, ved
sin hinkeforkynnelse.
Det tar for lang tid i dette korte program å fortelle om alle Guds metoder, som han tar
i bruk for å vekke opp folket.
Da Jesus kom ned her brukte han metoder og en forkynnelse som gikk stikk i mot
presteskapets lære, men tusener på tusener ble herlig løst, ved hans måte og
praktisere på.
I dag gjør presteskapet og fariseerne som prestene gjorde den gang, de lukker døren
for Guds vitner, fordi de bruker metoder som bryter ned former og skikker og høy-
tidlighetens mur.

Høytidligheten kan ikke løse en besatt, ritualer eller lange formfulle bønner kan ikke
frelse alkoholikere, narkomane og kriminelle.
Når ilden faller på troens forkynnelse, brenner det opp alt menneskeverk.
Hvis Elias Gud er den samme i dag, og hvis Jesus er den samme, -gjør de de samme
tegn og under som de gjorde den gang, ting som får folk til å sperre sine øyne opp.
Gud spør ingen om hva han skal gjøre, han bare gjør det.
Og han gjør alt det han vil, tross alle protester. Amen

Radioprogram av Aage Samuelsen -82