Jeg har tatt ut et ord i fra ''Fader vår'',  som jeg tror er veldig aktuellt i dag: ''Skje din
vilje som i himmelen, så og på jorden''. Jeg tror at disse ordene fra Fader vår, for de
fleste, er blitt et munnhell, for faktum er at de lar ikke Guds vilje skje med sitt liv.
For når det gjelder å adlyde Gud, så gjør de ikke hva Gud sier, men hva de selv vil,
eller de lar seg dirigere av andres vilje.
Det står om Abraham, at han var lydig, da han ble kalt.
I Gal. 1,15, sier Paulus: ''Men da han som utvalgte meg fra mors liv, og kalte meg ved
sin nåde, etter sin vilje, åpenbarte sin sønn i meg, for at jeg skulle forkynne om Ham
blandt hedningene, da samrådde jeg meg ikke med kjøtt og blod.

Den som skal gjøre Guds vilje, må ikke ta hensyn til andre protester. Når det står om
trosheltene i Heb. 11, at de fikk lide spott og hudstrykning ja bånd og fengsel, ble
stenet gjennomsaget, fristet, de døde for sverd, de flakket omkring i fåreskinn, gjete-
skinn, de led mangel, trengsel, hard medferd. Verden var dem ikke verdt.
De vandret omkring i utørkener, fjell, huler og fjellkløfter.
Og enda alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro oppnådde de ikke det som var lovet,
fordi Gud hadde utsett noe bedre for oss, så de ikke skulle nå fullenden før oss.

For alle disse var Guds vilje en lov i deres hjerter. Paulus sier i Ef. 5,17: ''Forstå hva
Guds vilje er''. Så er det sørgelig å konstatere den åndelige fattigdom og mangel på
åndelig åpenbaring som råder her i landet.
Det er et eneste stort rot og forvirring, og lite spørsmål etter hva Guds vilje er. De har
ikke sans for det som hører Guds rike til.
I motsetning til de hellige før i tiden, er denne verden blitt mere kjær for dem enn evig-
hetens himmel, de skjuler seg bak en religiøs maske.

Jeg tenker på hva Paulus sier i  2.Tim 3,5, og jeg siterer fra en dansk oversettelse:
''De har bevart religionens skall, men kasert dens kjerne''. Satan forvrenger skriften
for dem, og hindrer dem i å gjøre Guds vilje, de overgår hverandre i falsk gudfryktig-
het, og de tør ikke la Guds vilje skje.
Hva skal alle disse gjøre når prøvelsens tid velter over alle på jorden?
Da teller det ingenting hva du kaller deg. Valget er kommet til deg.
Troen vil bli satt på prøve i hån, spott, forfølgelse og trusler fra alle kanter.
Hvor grunnfestet er da du i Guds ord, når andre presser på deg og sier; -du må ikke 
det og du må ikke det, du vil bli ribbet for alt, kan du da si til Gud: -Skje din vilje som
i himmelen, så og på jorden.
Hvem vil du da bli veiledet av? Av din vilje, av andres vilje eller av det som Jesus sa
om den Hellige Ånd: -Han skal veilede til hele sannheten.
Amen.

Radioprogram av Aage Samuelsen -82