Guds Ord sier: ''Der hvor det ingen åpenbaring er blir folket tøylesløst. Det er ingen
mangel på religiøs virksomhet eller religiøse tiltak og gode forsetter, men det er mangel
på Guds Ords åpenbaring, det er det som er årsaken til at respekten for Gud, og de
hellige ting har forsvunnet.
Ryggesløshet, tøylesløshet, opprør og elendighet preger land etter land. Hat og vold, er
en dagligdags ting. Myndighetene står maktesløse, mens de kristne drages inn i den
verdslige makts armer, lik Samson i Delilas armer.
De som skal forkynne Guds Ord, tør ikke si sannheten av frykt for opinion. All slags
falsklære inngår ekteskap med hverandre, hensynsdemonen har fanget dem.
De kaster de åndelige verdier fra seg, det koster for meget for deres eget jeg.

Hvem er hun? -Jeg har hentet noen vakre ord fra Salomos Høysang 6,10: ''Hvem er
hun som stråler frem som morgenrøden, fager som månen, ren som solen, fryktelig
som hærskarer med sine banner?''
Dette vakre bildet av Kongens vordende brud, gir oss også i dag et klart bilde av hvor-
dan Jesu vordende brud er. Det har vært utallige spekulasjoner om hvem Jesu utvalgte
er. Når Salomo sier i det 8 og 9 vers: ''Seksti dronninger har jeg og åtti medhustruer og
unge piker uten tall, Men èn er min due, min rene, hun, sin mors eneste, hennes utkå-
rede som fødte henne; jomfruer så henne og priste henne lykkelig, dronninger og med-
hustruer så henne og hyldet henne.''

I Kap.4,1 sier Kongen: ''Hvor fager du er min venninne, hvor fager du er..''
Og i det 9.vers: ''Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud, du har vunnet mitt
hjerte med et eneste øyekast, med en av kjedene om din hals.''
Selv sier bruden i det 1.Kap, 5 vers: ''Sort er jeg men yndig''.
Når Kongen forteller om alle de dronninger, medhustruer og unge piker uten tall som
han har, så kan jeg ikke unnlate å nevne alle de som beiler til Kristus i dag, påberoper
seg å tilhøre Ham.
Det er kirker, menigheter og sekter uten tall, men midt i alt dette er det kun en som
skiller seg ut. Det er henne han lokker på i det 2. kap, 10 vers: ''Min elskede tar til
ordet og sier til meg: -Stå opp min venninne, du min fagre, og kom ut!''

Vi finner henne i Åp. 12,1: ''Og et stort tegn ble sett i himmelen: en kvinne kledd med
solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner.''
Når vi flere ganger ser henne nevnt i forbindelse med solen, er det et bilde på Kristus.
Som Malakias sier: -Rettferdighetens sol skal oppgå med helbredelse under sine
vinger. Her er hun kledt med solen, intet kjødelig kan eksistere i solen, hun har månen
under sine føtter, månen er et bilde på loven, og bruden er løftet av Kristus opp fra lov-
gjerninger og frelst ved Kristi nåde.
Og i Esaias 61,10: ...''Han har kledd med i frelsens kledebon''.
Og Åp. 19,7: ''La oss glede oss og fryde oss og gi Ham æren, for Lammets bryllup er
kommet, og hans brud har gjort seg rede, og det er henne gitt å kle seg i rent og skinn-
ende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger''.

Vi finner henne igjen i Salme 45,2, der hun utbryter: ''Mitt hjerte strømmer over med
liflig tale; jeg sier: -Min sang er om en Konge; min tunge er en hurtigskrivers griffel.
Du er den fagreste av menneskenes barn, livsalighet er utgytt på dine leber; derfor har
Gud velsignet deg evindelig''.
Og i det 11 vers står det: ''Hør, datter, og gi akt og bøi ditt øre, og glem ditt folk og
din fars hus, og la kongen ha sin lyst i din skjønnhet! For han er din Herre, og du skal
falle ned for ham''.

Det 14 vers: ''Såre herlig er kongedatteren der inne, hennes kledning er gjennomvirket
med gull. I stukne klær ledes hun frem til kongen''.
Og tilbake til Salomos høysang 1,4: ''Kongen har ført meg inn i sine kammer''.
Jesus sier: ''I min fars hus er det mange rum (kammer). Her menes Guds åpenbarings-
kammer, som bare den Hellige Ånd i Kristi sted kan veilede deg inn i.
Der kan ingen av de utallige som beiler til Kristus komme inn, uten hans egen utvalgte.
Hun som sier i det 2.kap.16 vers: ''Min elskede er min, og jeg er hans, han som vokter
sin hjord blandt liljene''.

I alt dette åpenbares et kjærlighetsforhold fra begge sider som er usvikelig.
Og når kongen sier i 4. kap. 9. vers, om sin elskede: ''Du har vunnet mitt hjerte, min
søster, min brud, du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast,  -og øynene er
sjelens speil, han har sett hele hennes sjels begjær-, videre: -med en av kjedene om
din hals''. Halsen er et bilde på troen som beveger hodet (Kristus), og hennes hals
(troen) er smykket med Guds åpenbaringsord, vidunderlige og kostbare perlekjede.

Vi finner henne i Ords. 31,10: ''Langt mere enn perler er hun verdt''.
Det 18.vers: ''Hun merker at det går godt med hennes arbeid, hennes lampe slukner
ikke om natten.'' Vers 25: ''Kraft og verdighet er hennes kledebon, og hun ler av den
kommende tid''.
Dette er bruden hun som kommer opp i fra ørkenen, støttende seg til sin elskede.
Amen.

Jeg må nevne noe i 1.Joh.3,18: ''Mine barn! la oss ikke elske med ord eller med
tunge, men i gjerning og sannhet''.
Den største synd som blir begått i blandt de troende, når de sier de elsker hverandre
og deres handlinger viser det motsatte. Baktalelse og sladder er den største slag-
marken som har ødelagt millioner av menneskeliv, de kunne vært reddet for himmelen.
Jesus sier: ''Det som hviskes i kamrene, skal forkynnes på takene.
Det verste er at de tror de gjør Gud en tjeneste med sine falske kjærlighetserklæringer.
Bare en fylde av den Hellige Ånd, kan løse deg fra alt dette. Kjærligheten er utgytt
i våre hjerter ved den Hellige Ånd, sprer du død med din tunge, får du selv høste død.
Sprer du kjærlighet med din tunge og dine gjerninger, redder du mennesker fra døds-
riket. Glem aldri det.

Radioprogram av Aage Samuelsen -82