Jeg vil lese et vers i fra Amos 8,11: ''Se dager kommer sier herren Israels Gud, da jeg
sender hunger i landet ikke hunger etter brød, og ikke tørst etter vann, men etter å høre
Herrens ord''.
At det er skjedd noe her i landet utenom all sund fornuft, lengsel etter å høre nytt fra
himmelen er det ingen tvil om. I året som gikk 1981, gikk det i oppfyllelse som Herren
hadde talt til meg i 1977, at jeg skulle få tale til forsamlinger, jeg aldri hadde sett maken
til. Vi har regnet ut at vi i fjord fikk spille, synge og tale til 150-60,000 mennesker, som
ingen annen predikant i Norge hadde gjort før.
Dette understreker det profeten Amos sier: -Ikke hunger etter brød, eller tørst etter
vann, men etter å høre Herrens ord.

Det er kirker, bedehus i overflod, det er andakter i NRK, det er sang og musikk,
predikanter, pastorer, forstandere, prester og biskoper nær sagt uten tall.
Det holdes møter og kristne arrangementer hele året rundt, men alt dette synes å prelle
av som vann på gåsa, det blir bare verre.
Hva er årsaken? Jeg tror ganske enkelt at folk får stener istedenfor brød.
Selve hovedsubstansen i den religiøse virksomheten er borte, nemlig troen bak forkynn-
elsen og virksomheten, det er den folket leter etter.
Ikke mesterskap i tale, det har vi nok av. Ikke religiøs moralsk opprustning, den teller
intet for Gud, men han sier: -Sønn, datter -Gi meg ditt hjerte! Folk er trett av alt prat,
religiøse former og skikker, de er trett av vakre kirker og forsamlingslokaler, intet av
dette kan frelse en sjel, intet av dette kan løse en alkoholiker, en narkoman eller krim-
inelle personer.

Jesus sa: ''Jeg er det levende brød som kommer ned i fra himmelen, for å gi mennesker
liv''. Leger og sykepleiersker arbeider døgnet rundt for å hjelpe mennesker i deres nød,
sykehusene er overfylte, apotekene spyr ut medisiner av alle slag for milliarder i året.
Hvor skal hjelpen komme ifra? Jeg vet at det er leger som har sendt pasienter til meg,
for at jeg skal be for dem, og det er leger som vet at det eneste som kan hjelpe i håp-
løsheten, det er han som sa: -Jeg er det levende brød som faller ned i fra himmelen, for
å gi mennesken liv.
Det er på tide for alle de som hele året igjennom står og prater, og stryker folk etter
håret, og snu fullstendig om, kaste alle hensyn til side, og forkynne troens krysstall-
klare, rene budskap, at det er kun en som kan frelse, som helbreder all sykdom, bryter
hver lenke som satan har bundet deg med.
Og det er Kongenes Konge, Herrenes Herre. Jesus fra Nasaret.
Han kan tilfredsstille alle behov, han er selve ordet, det er han som kan forandre hver
eneste predikant, eller hva de enn kaller seg, og fylle hvert bedehus og kirke til trengsel
med hungrende sjeler som lengter etter å få ete det levende brød som faller ned i fra
himmelen for å gi mennesker liv, han løser alkoholikere, narkomane, gir blinde synet,
de døve får høre halte og lamme springer av fryd, tusener på tusener blir døpt i vann
med bibelsk dåp, og i den Hellige Ånds kraft.

Når vi vet at Jesus kommer meget snart, kan vi ikke ta hensyn til noen protester av
denne forkynnelsen, men enn mere skjerpe oss i kampen.
-Jesus sa: -Kast ut demoner, helbred de syke, arbeid mens det er dag, natten kommer
da ingen kan arbeide. Amen.

Radioprogram av Aage Samuelsen -82