Vi har i det politiske språket to ord som kan være avgjørende for styrende makter,
enten de blir sittende eller de må gå avhenger av disse ord: -Tillit eller Mistillit-.
Slik er det også i det åndelige språk, når det gjelder forholdet til Gud, til både det han
har sagt, og det han har gjort. Har du ikke tillit til Ham og det han har sagt, hvordan
kan du da vente å få noe av han som du ikke har tillit til, for uten tro (altså tillit) er det
umulig å tekkes Gud, for den som treder frem for Ham, må tro at han er til, og lønner
den som søker Ham.
Abraham ble kalt Far til alle dem som følger etter ham, i den tro som han hadde, og
den troen er den tro som ikke krever å se noe av Gud først, men troen er den som
handler på det som Gud har sagt, -så får du se. Og den troen må ikke forveksles med
den som sier: -Jeg tror, men ikke handler, -den tro er død.

Den blinde mann som lot seg behandle av Jesus med leire og spytt uten protest, og
som på Jesu ordre, vasket seg i dammen Siloa, ble fullkomment helbredet.
Det er metodene som ofte virker så frastøtende på menneskenets fine -jeg-, som de
fleste reagerer på.
Metodene passer nemlig ikke inn i deres tankeverden. Det var metodene som Elisa
sa til den spedalske landshøvdingen Noman gjennom sin tjener. At Noman skulle
dukke seg syv ganger i den skitne floden Jordan, så skulle han bli helbredet.
Troen smigrer aldri for høvdinger, hvor store de enn er, den tar livet av det store -jeg-.

Utallige ganger vakte Jesus sterk reaksjon, hos de som trodde de var noe, de metod-
ene han brukte ødela hele forestillingen de hadde om den konge som skulle herske i
Israel. I Joh.1,12 står det: ''Men alle dem som tok i mot -Ham-, dem ga han rett til å
være Guds barn''.
Den dagen Abraham trodde Gud, fikk han forlenget sitt navn fra Abram til Abraham,
-ha tro til Gud-. Han tok i mot ham, derfor fikk han navnet Abraham.
Tro bare at I har fått det, så skal det skje.
Derfor hører du så mange sier av de som ikke tror Ham: -Å, jeg venter på Gud, at
det skal skje noe, om de skal vente i ti, femten, tyve år, så sier de fremdeles:
-Jeg venter at det skal skje noe.
Men i Lukas 18,8 står det: ''Jeg sier eder, at han skal skynde seg å hjelpe sine til
deres rett, men når menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen
(altså tilliten) på jorden''.

''Hvorfor kalle i meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier, hver den som kommer
til meg og hører mine ord, hvem han er lik vil jeg vise eder''.
Har du betenkeligheter med det som Gud har sagt? -Be Gud om tro!
Lytt til den forkynnelsen som skaper tro, for troen kommer av forkynnelsen, og for-
kynnelsen skjer ved Guds ord.
''Tro er full visshet''.
Amen

Radioprogram av Aage Samuelsen -82