Under siste sending, lovet jeg å komme nærmere inn på helbredelse ved bønn, da
dette er kommet så veldig i fokus i offentlighetens lys gjennom aviser og NRK, og det
er på plass og holde en tale som gir en opplysning om hva en helbredelse ved bønn
betyr for dem som tror.

Jeg vil innlede min tale med Salme 119,130, ''Guds Ord opplyser og gjør den en-
foldige vis''.
Det er i grunnen mangel på Guds åpenbaring som er årsaken til den store
uvitenhet som råder i forbindelse med sykdom, og hvem som er dens opphav.
Så lenge vi kan holde møter og preke om Guds kjærlighet, og hva Jesus har gjort, så
er det liten eller ingen reaksjon fra ondskapens åndehær i himmelrommet, men hvis vi
forteller om hvem som er opphavet til sykdomer og all ondskap, at det er satan som
står bak, og at vi kan kaste ut sykdommer i Jesu navn, da reiser demonene seg i pro-
test. Og de har sine beste forsvarere i den såkalte intelektuelle klasse.

Dersom en undersøker i Guds ord, og ber den Hellige Ånd om opplysning, så finner
vi snart ut at det er satan som står bak all ondskap i verden, og ikke Gud.
Når til og med predikanter i ulike kirkesamfunn kan prestere å si;- at det er Guds vilje
at vi skal være syke, er det ikke så underlig at det er så mye sykdom og elendighet
blandt Guds folk.
Men Guds ord gjør klart skille mellom legevitenskapen og hva de kan utrette, og hel-
bredelse ved bønn.

Da Noa landet på Ararats fjell, så talte han til sine sønner og sa: -Jeg vet at dere ikke
vil tro på Gud, hverken I eller eders barn i fremtiden. Og han underviste dem i bruken
av urter, fordi som han sa; -at de ikke ville tro på Gud som lege.
Men i 2.Mos. 15,26, sier Moses til Israel, etter at de var utfridd fra trelldommen i
Egypten: ''Dersom du hører på Herren din Guds røst, og gjør det som er rett i hans
øyne, og gir akt på hans bud, og holder alle hans forskrifter, vil han ikke la noen av
de sykdommer som han la på egypterne komme over eder, for jeg Herren er eders
lege''.

Hvis du leser i Jobs bok 2.Kap. fra 1v, i samtalen mellom Herren og satan, da Herren
spør: -Hvor kommer du i fra? Satan svarte Herren: -Jeg har fart og flakket omkring
på jorden. Da sa Herren til Satan: -Har du gitt akt på min tjener Job? -Det er ingen på
jorden som han, en ulastelig og rettskaffen mann som frykter Gud og viker fra det
onde, ennu er han like ulastelig, og du har uten grunn egget meg til å ødelegge ham.
Men satan svarte Herren: -Hud for hud, men alt det en mann har gir han for sitt liv,
men rekk bare ut din hånd, og rør ved hans ben og kjøtt, da vil han visselig si deg far-
vel like i ditt ansikt. Da sa Herren til satan: -Javel, han er i din hånd, men hans liv får
du ikke ta.
Her ser vi klart og tydelig hvem som slo Job med sykdom, men i det 42.Kap.10.v.
Står det: ''Og Herren gjorde ende på alle Jobs plager, da han ba for sine venner''.

Vi har flere eksempler i Guds ord, i 2.Krø.16,12 står det om Judas konge Asa at han
ble syk i føttene og hans sykdom ble verre og verre, men endog i sin sykdom søkte
han ikke Herren, bare legene.
Likeså har vi den blodsottige kvinne som ingen lege kunne hjelpe, hun ble bare verre
og verre.

Jeg har alltid gjort et klart skille mellom legevitenskapen og hva de gjør for dem som
ikke tror, men helbredelse ved bønn er for dem som tror at Herren er vår lege.
Vi kan ikke ta det minste hensyn til reaksjon mot helbredelse ved bønn, men heller
ikke forkynne at legene er Guds redskap.
Hva skal vi da med Jesus som vår lege?
Heller ikke kan vi godta, at det er Guds vilje at vi skal være syke, hvis det var det;
hvilken lege eller medisin kan forandre Guds vilje.
Både i det gamle og det nye testamentet er det en gang for alle slått fast at Jesus kom
ned her på jorden, ikke for å bifalle legevitenskapen eller medisiner, men for å øde-
legge alle djevelens gjerninger, så vi ved hans sår er helbredet.
Gud salvet Jesus fra Nasaret med den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring
og gjorde vel, og helbredet alle som var overveldet av djevelen fordi Gud var med
Ham. Ap.Gj.10,38

Hvis det var Guds vilje at vi skulle være syke, har jo frelsesverket på Golgata ingen
hensikt, da er det bare et bedrag og løgn det hele. David stemmer i en lovsang til Gud
i Salme 103: ''Min sjel lov Herren, og alt hva  i meg er, love hans Hellige navn''.
Du får ingen sykdom til å love Herren, men vi har en som kan kaste ut av deg det som
ikke kan love Herren. Videre i Salmen: ''Min sjel lov Herren, han som forlater all din
misgjerning, som leger deg fra alle dine sykdommer, han som forløser ditt liv fra graven
som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet, som metter din sjel med det som
godt er, så du blir ung igjen like som ørnen''. Fantastiske Gud

Jeg blander aldri legevitenskapen og Gud sammen, han gir ikke mennesker sin ære,
derfor er vi frimodige og gjør som Jesus befalte: ''Legg hendene på de syke, og de skal
bli helbredet''.
Ingen makt hverken i helvete eller på jorden kan hindre oss i å tro på dette.
Dette er det som seirer over verden: -Vår tro- 1.Joh. 5,4.
Amen.

Radioprogram av Aage Samuelsen -82