Pga. den striden som er oppstått om helbredelse ved bønn, finner jeg det nødvendig å
preke om Guds barns rett til helbredelse. Sykdomsmakter raser imot dette, fordi de
blir kastet ut av mennesker som skal være et tempel for den Hellige Ånd, og ikke for
sykdom og elendighet.
Jeg vil i flere sendinger behandle dette viktige spørsmål, så lytt etter hva jeg sier, og ta
imot Ordet, så kan du blt helbredet der du sitter, eller ligger, det er nemlig dine rettig-
heter at du i alle deler skal ha det godt.

Jeg har valgt å gi tittel på det jeg skal tale om her: -Gir bønn for syke falske forhåp-
ninger. Vi skal da ta utgangspunktet i Pred.7,29: -Gud skapte mennesket så som det
skulle være, men det søker mange kunster. Navnet menneske betyr rett oversatt
-oppreist-. Gud har skapt alle mennesker med fri vilje, han skapte englene med fri
vilje. Da Gud skapte mennesket så skapte Han det i sitt bilde, da oppsto det konflikt
i himmelen mellom Gud og ærkeengelen Lucifer, pga. hans sjalusi mot mennesket.
Og det var satans hat og sjalusi som var årsaken til fallet i Edens have.
Og den dag som satan fikk inngang i mennesket, fulgte synd, sykdom og død med i
fallet. Gud har aldri lagt hverken synd, sykdom eller død på et menneske.

I dette radioprogrammet tar det alt for lang tid å forklare i detaljer om den kampen i
himmelen mellom Gud og satan, og på jorden mellom Adam og Eva og satan.
Det er bare og konstatere fakte at mennesket brukte sin frie vilje til å lytte til satans
ord -som hadde synd, sykdom og død i sitt følge.
Jesus kom for å rette opp det dype fallet som har rammet hele menneskesleken, og
som Peter sier i Ap.Gj. 10,38: ''Gud salvet Jesus fra Nasaret med den Hellige Ånd
og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel, og helbredet alle som var overveldet av
djevelen, fordi Gud var med han''.

Den falske påstanden om at det er Guds vilje at vi skal være syke, den holder ikke!
For Jesus var kommet for å gjøre sin faders vilje, og her står det at han helbredet
alle som var overveldet av djevelen.
Altså gjorde han rett, når han ødela djevelen og alle hans gjerninger.
Når Jesus påla sine disipler og fortsette disse gjerninger, ga han dem makt til å kaste
ut demoner og helbrede all slags sykdom. Og Han sa: -Legg hendene på de syke
i mitt navn, og de skal bli helbredet.
Det er ingen begrensning av syke, men det er en demonstrasjon av hans veldige kraft,
ovenfor ondskapens åndehær i himmelrommet. Og dette er noe som de verdslige
makter ikke har det minste med, ingen jordisk lov kan hindre dette.

Det er vår tro på disse ord som er den avgjørende faktor i så henseende, det er denne
befalingen som ett hvert vitne må praktisere, for ved dette deler de ut brødet til hung-
rende sjeler, for helbredelse er barnas brød.
Når de sier at vi skal være myndighetene underdanige, så skal vi være det så sant ikke
myndighetene bryter Guds befalinger.
For når Peter og Johannes ble forhørt, fordi de hadde helbredet en lam mann i Jesu
navn, ble de tatt i forhør og for fremtiden nektet å be for syke.
Da svarte Peter og Johannes dem: -Døm selv om det er rett i Guds øyne å lyde eder
mer enn Gud. De brøt myndighetenes forbud .

Helbredelse ved bønn har aldri gitt falske forhåpninger, men det er tydelig bevist at
legevitenskapen både har gjort det, og fremdeles gjør det, fordi de mangler den kunn-
skap og makt til fullstendig å helbrede et menneske.
De kan begrense sykdommen, og de kan hjelpe mennesker til en viss tid, ved medi-
sinsk behandling, men de kan aldri helbrede et menneske.
Så kan man spørre, -Hvorfor blir ikke alle helbredet?
Det er spesielt en årsak som kan hindre mennesker i å bli helbredet, og det er Herrens
vitners underslag av Guds ord.

Paulus sier: ''Så kommer da troen av forkynnelse, og forkynnelsen skjer ved Guds
ord''. En annen årsak er: -at de som kaller seg Herrens vitner, frykter myndighetenes
inngripen, og velger heller og logre for fienden.
Er det noe underlig at det er mere sykdommer i blandt Guds folk, enn glede over at
Jesus beseiret makter og myndighet, og at vi ved hans sår har helbredelse.
Mennesket er gitt to alternativer, -enten å tro på det satan sier, -eller det Gud har sagt.
Vi har vår egen frie vilje til å velge det vi vil.
Dersom du tror, -altså tar imot det som Gud har sagt-, ''Ved hans sår er vi helbredet''.
Da skal du få se Guds herlighet.
Dersom du er et vitne som bøyer kne for trusler, vil jeg gi deg et godt råd: -Få et radi-
kalt møte med Gud, hvis ikke, -så flytt deg!!!
Herren har ikke bruk for deg.
I det fullbrakte verk, har hver den som tror på dette, rett til frelse og helbredelse, både
for ånd, sjel og for legeme.
Derfor ta i mot dette budskap i Jesu navn. Amen

Radioprogram av Aage Samuelsen -82