Han bruker de som ingenting er.

Om du har hatt øyne som var opplat for meg, sier Herren,
så hadde du kunne sett forunderlige ting nettopp på dette sted.

For jeg Herren har åpenbart meg, og jeg vil fremdeles gjøre det.
For å få deg ut på frihetens herlige område.

Og du har kjent den kraft som er i meg, og jeg vil gjøre
store og ufattelige ting for deg, dersom du tror.

Tro ikke om deg selv at du er så ringe at ikke jeg kan bruke deg.
Men det er nettopp de ringe jeg kan bruke, det er nettopp
den som ingenting er som jeg Herren tar i besittelse.
Og jeg vil gjøre store og ufattelige ting for deg.

Og nettopp i denne stund, I ser det ikke, men I merker det,
at min ild er tent i manges hjerter her, og min kraft er over eder og i eder.
Amen.

1984