Ingenting er umulig!

Ja, det finnes ikke noen ting, som er umulig for den som tror på meg, sier Herren.
For dersom du tror så skal du få se min herlighet.

Min kraft står som disposisjon til deg, og det er ingenting som kan hindre
deg i å gå inn på den vei som jeg har satt dine føtter.

Og du skal snart få høre og få se meg som har kalt deg, løst deg, og satt deg fri.
Men du skal være med å hjelpe andre som er bundet,
og fortelle dem at jeg Herren Jesus er mektig til å sette dem fri.

Og når jeg legger min ånd over dette sted, så er det for å oppmuntre mine barn.
Og for at de skal se hvilke muligheter de har i meg,
og for å hjelpe syndere til å kunne omvende seg til meg.

Jeg frelser dem, jeg løser dem, jeg døper dem i Den Hellige ånd og ild.
Og jeg Herren helbreder de syke med min mektige hånd,
som er utrakt til frelse og forløsning.
Amen. 

1981