Rens eder! Tvett eder!

Se eder vel omkring I som har begynt på veien.
Det kommer et uvær fra satan, det kommer listende, det kommer snikende.
Et uvær som angriper sannheten, spiren på selve det indre livet i troens evangelium.

Vær på vakt! Vær på vakt.
Se nøye hvor I setter foten i denne onde tid.

Skal et folk være skikket til de mektige nådegaver jeg i dag vil kle eder med,
da må I være atskilt fra alt urent, fra usanne læresetninger som
ikke hører hjemme i mitt ord.

Når prøvelsene kommer på eders vei, og når den siste prøve
kommer med ild over eders liv, da brenner det uekte.
Men den som er ikledd sannheten går gjennom ilden med
Gudesønnen i følge og er usvidd.

Rens eder! Tvett eder!
Ydmyk eder for meg, og jeg vil bruke eder mer enn før i
innhøstingen før jeg kommer.

Rens eders sjeler i lydighet mot sannheten.
Undre eder ikke over den prøvelse som kommer over eder,
som om det hendte dere noe underlig.
Se jeg kommer snart, jeg renser min brud, smykket med sannheten.     
Amen.