En nidkjær Gud.

Se opp, se opp, du ventende brudeskare, se opp jeg kommer snart.
Mørke skyer kommer sigende innover jorden.

Vær ikke redd og fryktsom og tvilende.
Våk og be og hold eders kjortler rene og ubesmittet.

Den store skjøge fremtreder i all sin heslighet.
La eder ikke lokke og dra med i den siste forførelsen.

Jeg er med dem som frykter og elsker sannheten, elsker mitt navn.
Jeg som er hellig og ulastelig, og det også mitt ord som jeg er ett med.

Derfor er jeg nidkjær for dette ord jeg har betroet menneskene, ja eder!
Kan dere ennu tvile?

Kom enda lenger bort i fra verden og i fra Babylon.
Kom nærmere eders forløser.
Kom nærmere og jeg skal varme eder med min kjærlighet,
med sannhet, med meg selv.

Kjære brudeskare! Vær beredt.
Når mørke skyer dekker jorden,
Da rykker jeg brudeskaren hjem til meg.   
Amen.