Se brudgommen kommer...

For det som er skjult for denne verdens øyne,
det har jeg åpenbart for mine barn i de profetiske ord.
Likeledes jeg som åpenbarte meg i fordums dager
ved profetene.
De talte og det skjedde.

Likeledes skal jeg åpenbare meg i disse siste dager ved
Den Hellige Ånd, og intet av det jeg har talt skal bli tilintetgjort.
Jeg vil åpenbare det som skal skje i nær fremtid.

Mørke dekker jorden, og mulm folkene, men jeg vil tenne
et lys i mine barns hjerter, dem som jeg har renset i mitt blod,
og gitt ånden til pant.

Derfor skal de som tror ikke trekke dere tilbake, så skal jeg
gi eder enda mer.
Husk på hva jeg har sagt.
Se brudgommen kommer, gå ham i møte, så er dette nære forstående.   
Amen.

1975