Han kommer snart!

Frykt ikke et eneste menneske, men la meg slippe til i ditt liv, sier Herren.
Så skal du få oppleve noe du aldri før har opplevd.
Du skal få se min herlighet, og du skal skue inn i den evige lov.
Og jeg vil åpenbare meg for deg, og vise deg ting du aldri har sett før.

Jeg har før fortalt dere at I ikke skal frykte for det som skjer ute i verden,
for jeg Herren er med eder, og styrker eder og hjelper eder.
For jeg har sagt utrykkelig: Jeg er en ildmur trint omkring mine barn.
Og jeg skal bevare eder i vanskelige tider.

Og når det kommer, det som jeg Herren har profetert,
så er det bare for at I skal forstå at mitt komme er nære for døren.
Ja se jeg kommer snart, og folket som tror på meg skal rope: 
Jesus, Jesus, Jesus, og bryte ut i et Halleluja. Mitt komme er nære for døren.   
Amen


 1983