Da er han nær.

Hvert eneste ord av det jeg har talt sier Herren,
det står fast i himmelen, og det står fast på jorden.
Ikke en tøddel av det jeg har sagt skal forgå.
Himmel og jord skal forgå, men mitt ord består til evig tid.

Og hver den som stoler på det jeg har sagt,
skal få oppleve at jeg er miraklers Gud.
Jeg gjør tegn og under og mirakler på grunn av din tro.
Og dersom du tror skal du se Guds herlighet.

La deg ikke lede av mennesker, men stol fullt og fast på
det jeg har talt.
For når du kommer i vanskeligheter og vantroens ånd vil
overfalle deg, da er jeg Herren deg nær.
Jeg skal støtte deg i fra helligdommen, og hjelpe deg.

For jeg Herren Jesus Kristus jeg er ikke død, men jeg lever,
og jeg kommer snart. Jeg kommer snart igjen, for å hente
den trofaste skare, så hold fast på de løftene jeg har gitt.
Amen.
 
1985