2.Kor. 3, 4-6

Men en sådan tillit har vi til Gud ved Kristus,
ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noget
som av oss selv, men vår duelighet, er av Gud,
som og gjorde oss duelige til å være tjenere
for en ny pakt, ikke for bokstav, men for ånd;
for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende.