Jesus er kalt troens opphavsmann og fullender.
Da han kom ned her var han den mest ensomme mann i verden.
Da han kalte sine disipler til tjeneste, sa han bare disse ordene: "Stå opp og
følg meg".

Den som skal følge etter i hans fotspor kan ikke samråde seg med kjøtt og blod.

Det er ikke plass for et kompromiss med noen på troens vei.
det er et troesskritt isolert fra alle jordiske fordeler, og inn på ensomhetens vei.
Det er en vei i mottsatt retning av den du gikk før.
Alle bånd til denne verden blir kuttet over.

Vi har så mange eksempler både i det gamle og det nye testamentet på hvordan
den ensomme tro til Gud endog kan flytte fjell.
Jeg må nevne Elias og Elisa som i sin holdning stod imot falske profeter, som holdt
oppgjør med dem på Karmels fjell, og som fikk ild til å falle ned fra himmelen og
fortære fienden - som lukket himmelen for regn i tre og et halvt år - som åpnet
himmelen igjen og regnet falt - som fikk enken i Sarepta til å følge etter i samme tro.

Da Elisa ba om å få en dobbel del av Elias Ånd, fikk han det han ba om.
Men det var spesielt to ting han måtte gjøre: han måtte forlate jordbruket med alle
dets produkter, og det andre var: han måtte uavlatelig ha sine øyne festet på Elias.
Derfor fikk han også se profetkappen som Elias kastet ned til ham fra sin ildvogn.

Elias gjorde syv under, Elisa gjorde fjorten.
Det fjortende gjorde han mens han lå i sin grav og graven ennu ikke var lukket med
jord, da kom det et gravfølge med en død på båren, skjedde det at de som bar båren
snublet og den døde falt ned i Elisas grav over hans ben, og mannen ble levende igjen.
Dette er resultater av den ensomme, og fra verden isolerte tro.

I Ruts bok måtte enken Rut ta et standpunkt og en beslutning i hjertet.
Etter at hennes mann døde, bestemte hun seg for å følge sin svigermor til hennes
land, til hennes folk og til hennes sted, uten å vite hva som møtte henne.

Hun forlot sitt eget land, sitt eget folk og sitt eget sted, og gikk inn i det ukjente.
Hun var Moabitt om hvem Gud hadde sagt til Moses: "Ingen moabitt skal være
med i Herrens menighet".

Men fra det øyeblikk hun kuttet ut de gamle forbindelser kom hun i forbindelse
med en overmåte rik mann, som hun senere ble gift med.
Hun valgte troens vei.

Det er mange som legger planer for troen, men troen er ikke med på det.
Troen stoler kun på Guds befaling.
Abraham gikk uten å vite hvor han kom.
Han valgte ensomhet og isolering fra alt det han var født i.
Han er blitt kalt far til alle dem som vandrer i den samme tro som han hadde.

I Høysangen 8.5 står det: "Hvem er hun som kommer op fra ørkenen,
støttende seg på sin elskede?"

Hva støtter du deg til i denne verden, - som aldri kan gi deg noe av åndelig
verdi?

Jesus stoler ikke på noen av de ressurser du er i besittelse av.
Det er umulig å følge etter i hans fotspor med noe av ditt eget.
Du vil aldri klare å holde ut i kampen mot Satan.
Men Jesus sa: "Hold eder nær til meg, så skal jeg holde meg nær til eder".

Job mistet alt sitt eget og havnet til slutt i en askehaug.
Men der møtte Gud ham, og der utbrøt han høyt: Gud: Jeg tar tilbake alt jeg har
sagt om deg.
I ensomhet, forlatt til og med av sin egen hustru, lønnet Gud hans ensomme tro.
"Og det siste husets herlighet ble større enn det første".

Når alle vanskelighetene møter deg, si til Gud: -Møt meg i min elendighet,
- jeg har intet igjen av meg selv.
Som Paulus sa: "Alle forlot meg, men Herren stod hos meg".

Aage Samuelsen
Vekkeropet 1983