Jeg vil til innledning sitere Joh. 1,10: ''Han var i verden, og verden er blitt til ved Ham,
men verden kjente Ham ikke''. Det er et uttrykk som går igjen over hele verden om
personer som har gjort seg særlig bemerket på en eller annen måte, enten på ondt
eller godt, og da blir den personen kalt for kjendis og hyllet.
Har de gjort godt så blir de populære, og manges ønsker og lengsel er da å få komme
i kontakt med denne, deres favorittkjendis.
Og er et menneske blitt kjendis for sine onde gjerninger, så er det få eller ingen som vil
komme i kontakt med en slik person.

Jesus var en kjendis da han gikk her nede, men det merkelige var at de som hadde lest
Guds løfter om Messias komme, datidens presteskap, de kjente Ham ikke.
Og Johannes sa ved Jordan: ''Midt i blandt eder står han I ikke kjenner''.
Hele Jesu liv og gjerning beviste at han var Guds sønn. Markus sier i kap. 7,37: ''Han
har gjort alle ting vel''. Og det er et faktum at mange av de som skulle kjenne ham,
kjenner Ham ikke. De synger å holder tale om Ham, de leser om Han og hans gjern-
inger, de holder store minnehøytider om han, men de kjenner Ham ikke.

Hvis jeg gikk ut på gaten og spurte folk: -Kjenner du Jesus?
Så ville kanskje noen svare: -Tja, jeg har jo kjent han og hørt om ham fra søndags-
skolen, og folkeskolen osv. Andre ville si: -Nei, jeg kan ikke si jeg kjenner han, men
jeg har hørt så mye om han. -Ja, vil du ha noe med Jesus å gjøre? -Nei, jeg er ikke
noe interessert i det. Atter andre ville si: -Å, ja da, jeg kjenner Jesus, jeg har lært om
han, og jeg har bedt til ham, bedt Fader vår hver dag, osv.

Men det er ikke det som teller, at du har hørt om Ham, at du har lest om Ham, og bedt
til Ham. Men at du kjenner Han personlig, det er hovedsaken.
Mange kjendiser i dag nyter å bli beundret og se seg selv som veldige personer, og
henger på seg flotte titler, når jeg ser slike personer tenker jeg alltid på det ordet som
står i Salme 8,4: ''Når jeg ser din himmel, dine fingres gjerninger, månen og stjernene
som du har gjort, hva er da et menneske at du kommer ham i hu, og et menneskebarn
at du ser til ham''.
Og som Jakob sier i kap.4,14: ''I som ikke vet hva som skal hende i morgen, for hva
er eders liv, I er jo en røk som viser seg en liten stund, og så blir borte''.

Jesus som er den største kjendis som noen gang har betrådt vår jord, og som fremde-
les lever midt iblandt oss, og gjør tegn og under uten tall, Han frelser syndere,
Han løser de besatte, og helbreder all slags sykdom, og det gjør Han i dag uten å
spørre et eneste menneske om lov. For alt er blitt skapt ved Ham, og uten Ham er
ikke noget blitt til av alt som er blitt til.
Utallige sperringer er blitt satt opp for Ham, for å hindre Ham i å utføre hva Faderen
sendte Ham til å gjøre, men Han gjør mirakler over alle sperringer, og uten tillatelse
fra makter og myndigheter. Derfor er vi frimodige og forteller menneskene: -At det
Han gjorde før, det gjør Han i dag, og Han gjør det nu.
For i Jesu navn må hvert kne bøye seg for Ham, både de som er i himmelen, de som
er på jorden, og de som er under jorden. Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er
Herre til Guds Faders ære.

Det møtet du får med en mann som Jesus, forandrer hele ditt liv, så folk kan se at det
gamle er forganget, se alt er blitt nytt.
Når jeg trenger noe av Han så vet jeg at Han hører meg for sitt navn skyld, for å
herliggjøre Faderen. Du behøver ikke be fine bønner for å imponere Han, Han bryr
seg ingenting om våre prestasjoner. Er du i en håpløs situasjon, så gir Han aldri falske
forhåpninger.
Jesus sa: ''Alt hva I beder Faderen om i mitt navn, det skal I få''.
Hva du enn er bundet av, om du ønsker å bli fri, så løser Han deg i et nu, det er Hans
løfte til hver den som tror. Amen.

Radioprogram av Aage Samuelsen -82