Så det flyter over....

Still deg til disposisjon for meg, sier Herren.
Så skal jeg anvende deg og bruke deg på en mirakuløs måte.

Og når jeg fyller dette lokalet med sjeler som lengter etter å få høre
budskapet om meg.
Da inspirerer jeg mine vitner til å tale hva jeg vil de skal tale.
For det er min ånd som fyller dem, og den visdommens ånd som
taler om meg som har forløst verden.

Lev ikke på innbilninger når jeg kan gi deg realiteter.
For jeg har sagt I skal få kraft i det Den Hellige Ånd kommer over eder.

Og når jeg lar min ild falle midt iblant eder, og I åpner eders munn og
eders hjerter for meg, så skal jeg fylle eders hjerte så det flyter over.

Jeg vil helbrede de syke iblant eder,
for at de skal se at jeg lever, den gamle av dage.


Amen.

1979