I mine barn, frykt ikke!

La ingen frarøve deg kampprisen, og la ingen ta i fra deg det du har,
for se jeg kommer snart, jeg kommer snart.

Og alle dem som ved tro har holdt ut i den kamp som denne verden
berøver deg, den kampen du har gått igjennom, den vil jeg lønne fullt ut.

Og du skal få se min herlighet, kjenne min kraft.
Og når jeg åpenbarer meg i eders midte,
så skal jeg røre ved den syke, frelse den fortapte, døpe i ånden.
Og gi seier i alt nederlaget du har, så vil jeg gi full seier.

Denne verden går sin sikre undergang i møte,
men jeg forbereder og bereder mine barn til den store dagen,
da de skal møte meg i herlighetens sky, da de skal se meg så som jeg er.
For mitt komme er nære for døren.

I mine barn, frykt ikke.
Når verden hater eder, og raser imot eder, så er jeg englevakt og en
ildmur trindt omkring eder.
For jeg gir eder min kraft som skal fullendes i eders kjød.
For min kraft er mektig til å holde eder oppe,
og min kraft vil bevare eder i denne onde verden.


Amen

1979