Bli fylt av Guds kraft.

Ja, det er meg Herren som regjerer i himmelen og på jorden,
i mennesker som har sitt velbehag over seg.

For når jeg gjør et verk med et menneske, så gjør jeg det så totalt,
at alt skal bli nytt, det gamle er forganget.
Og jeg fyller med min herlighet, min kraft og min nåde.

Det jeg har gjort iblant eder, er for intet å regne mot det jeg skal gjøre.
For jeg forbereder eder til å ta imot enda mer nåde og kraft i fra meg.
Bøy eder innfor mitt åsyn, så skal jeg løfte eder opp, og fylle eder med min kraft.

I skal se tegn og under og mirakler i eders midte.
I skal endog se ild falle ned i fra himmelen, og i hjerter som er fylt av min herlighet.

Ja, jeg vil løse narkomanere i eders midte, så den demonen skal fare ut av dem.
Jeg har gjort store ting , jeg vil vekke opp døde i eders midte.
Jeg vil fylle mine barns lengsel, så de skal prise meg og ære meg
og hylle meg, fordi jeg er den jeg har sagt meg å være.

Mange av eder har forundret eder over at prøvelsens ild har gått over eders liv,
men likeså mye som den ild har gått over eders liv,
skal min hellige ild fylle eders hjerter.

Mange har falt tilbake, men jeg Herren skal føre dem inn i fåreflokken igjen.
Jeg Herren Jesus vil gjøre ting som I ikke har sett før.
Det er jeg Herren Jesus som gjør dette.
Ja, jeg Herren Jesus jeg gjør mirakler like for fiendens øyne.
Amen.


1979