Handle! Og bli velsignet!

Så mye du handler på det ord han har talt……så mye får du oppleve
av det jeg har sagt.
For dersom du gjør som jeg sier til deg, uansett hva som enn skjer omkring
deg, og du handler på det som jeg Herren Jesus har sagt, så skal jeg være
med å stadfeste mitt ord med de medfølgende tegn.

Og jeg er presis den samme, og jeg gjør det samme som jeg gjorde før.
Og jeg vil møte hver enkelt, og du skal prise meg Herren Jesus,
fordi jeg gjør store og underfulle ting for deg.

Og når du gjør som jeg sier, så skal du se det eksploderer av
velsignelser både over deg i deg og gjennom deg.
Så vær rede til jeg Herren kommer, arbeid med frykt og beven,
så skal du få se underfulle ting.
Amen.

1984