Hold deg nær til Ham!

Ja, det er nettopp dette jeg stadfester, at jeg selv av meg selv,
tok all synd og plage på meg.
Og den som ikke kunne befri seg selv, og som tok sin tilflukt til meg,
satte jeg fri.
Så de skal prise mitt navn Jesus, uten å skamme seg,
for jeg Herren Jesus jeg gir hver enkelt det de behøver.
Og jeg har sendt talsmann Den Hellige Ånd, for at han skal bli fylt
med Den Hellige Ånd, og rope et befrielses: ”Halleluja”,
Halleluja til min ære.

Og når jeg forteller eder at grufulle ting vil hende i verden i den nærmeste tid,
men at jeg har lovet å beskytte mine barn og være en ildmur trint omkring dem.
Og jeg har sagt at de skal holde seg nær til meg, så skal jeg holde meg nær til dem.
Og jeg skal befri dem på en mirakuløs måte.

I skal ikke frykte for det som skjer over denne verden,
for det er ikke fra meg sier Herren.
Men jeg Herren skal bevare mine og holde min hånd over dem.
Og når jeg kommer skal jeg rykke dem hjem til herligheten.
Amen.

1984