Herren den oppstandene!

Ja, jeg har ledet deg inntil dette sted, for at du med min Hellige Ånd
kan få høre det budskapet om at jeg fremdeles lever, er oppstanden
fra de døde.

Og at jeg gir mine vitner og mine barn inspirasjon, for at de kan prise
meg, og gjøre det jeg har befalt dem å gjøre.
Og I skal få se at også i denne by så har jeg mange som jeg skal reise.

Og jeg vil ryste sted for sted ved min Hellige Ånd, så folk skal si:
”Hva er dette?”…… Det er meg Herren den oppstandene
som gjør tegn og under midt iblant mine hellige.

Og når det som skjer ute i verden ryster folkeslagene,
så er det fordi jeg forut har talt i mitt eget ord.
At det skal være krig og rykter om krig her og der.
Folkeslagene skal engste seg i fortvilelse når hav og brenninger bruser.
Antikristens ånd skal råde over hele verden.

Men jeg skal fylle mine barn med Den Hellige Ånds kraft,
så de kan stå seg imot ondskapens åndehær i himmelrommet.

Og jeg vil gjøre hva jeg har lovet dem.
Utrekke min hånd til tegn og til under iblant mine hellige,
og fylle dem med den kraft de behøver.
Amen.

1979