Han er veien!

Ja, jeg har lagt veien rede for alle mennesker,
og jeg har åpenbart den for den som vil ta i mot.
Og den som setter sine føtter på denne vei, skal
finne ut at den fører til et evig liv.

Mange skal se denne veien, men de vil frykte for
å gå inn på den.
Men jeg Herren er der hvor syndere kommer slik
som de er, og jeg tar imot dem, og fører dem inn
på rettferdighetens vei.

Og når jeg åpenbarer min herlighet på dette sted,
så er det for å hjelpe folk ut av vanskeligheter, ut
av det gamle syndefulle liv, og inn i et nytt,
hvor du kan kjenne kraften min i min oppstandelse.

For jeg er ikke død som mange akter det for, men
jeg lever.
Og jeg er ikke bare en minnenes frelser, men jeg er
en opplevelses-frelser, hvor du skal få se min kraft
og min herlighet.
Amen.


1983