Vi har en mengde kirker, bedehus og lokaler som rommer to-trehundre mennesker,
høyden kanskje opptil femhundre.
Så regner vi ut hvor mange møter de har i året - kanskje 2-3 møter i uken, da tar
vi hardt i.
Dette utgjør ca. 50-60 tusen mennesker i året.
I løpet av 5 sommermåneder samler vi noe slikt som 200-250.000 mennesker.
Hva er da mest bibelsk?
Må vi samle minst mulig folk for å være mest åndelige?
Hvor lenge må man be for å få svar?

Faktum er at de forskjellige menigheter har satt grense for all verden i det de ber
om at Gud må sende syndere inn på møtet, mens Jesus har sagt:
"Gå ut i all verden".

De er fornøyd når de kan holde et landsstevne i året av en ukes varighet, og i den
uken har klart å samle rundt 30-40 tusen mennesker.
Og så er de tilbake i samme båsen og ber om at Gud må sende vekkelse.
Det er den samme tredemøllen år etter år.
Dermed har pastorer og eldsteråd satt opp et skjema for hvordan vekkelsen
skal være.

Det må være en kultivert vekkelse, slik at ikke det fine JEG`et tar anstøt.
Tungetale, tydning, jubel og glede skal være uten anstøt.
Det må skje i verdige former.
Dans kan en ikke engang nevne, for jo mere syke medlemmene er, jo mere
åndelige er de.
De skal lide med Kristus, for han har vært syk i snart 2000 år.

Leger, misjon blandt blinde, døvespråket osv. har høy prioritet og blitt tatt som
et tegn på stor åndelighet.
Det er rett og slett en klar vranglære som Satan har puttet inn i forkynnelsen fra
hver eneste prekestol i landet.
Jesus blir gjort til en narr ovenfor verden - en løgner.
Det Jesus har sagt om å "Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all
skapning"
og "Helbred de syke, blinde, døve, stumme, halte og lamme",
er for de fleste menigheter ingen virkelighet i dag.

Dersom jeg ikke kan tro Jesus for det han har gjort før, hva skal jeg da med
evangeliet?
Ikke det fnugg av den slags vantroforkynnelse har hjemmel i Guds ord.
Det er satans undergravning av Bibelens sannheter.
Den som forkynner et slikt evsngelium er ikke Guds utvalgte redskaper,
men kan betegnes som religiøse sabotører.

Satan har fritt spillerom - med infiltrasjon i menigheten - som resulterer i indre
strid som får verden til å ryste på hodet og si: "Hvor er underets Gud?"
Det kunne skrives mange mange sider om dette tema, men jeg vil utdype dette
senere og med Guds ord bevise at likesom slangen dåret Eva, vil han også dåre
menigheten i den siste tid - med løgnens og falskhetens evangelium.

Er dette vekkelse?

Etter snart 40 års virksomhet har jeg prøvd alle faser av livet.
Som predikant både i pinsebevegelsen og i Maran Ata har jeg opplevd å bli
utsatt for falskhet, løgn, intriger og hykleri av verste slag.
Men det har også samtidig lært meg å være helt nådeløs mot slike personer
som har tungen full av gift.

Når jeg inntar en slik holdning ovenfor slike individer, er de så frekke å si:
"Er dette Kristi sinnelag? Det står jo at du skal elske dine fiender".
Dermed innrømmer de sitt fiendskap ovenfor meg.
En kan spørre seg: "Hvorfor har de antatt navnet kristen - og opptrer som
om de skulle være det - når deres gjerninger viser det motsatte?"
Er dette bibelsk?

Det går aldri an å be Gud om vekkelse uten å be Gud om en total forandring i
hjertets innerste.
Ikke så underlig at sykdommer har fri tumleplass i slike menigheter, hvor
sladder, baktalelse og avvindsyke har fri tumleplass.
Vekkelse i åndelig betydning er ikke noe mindre enn død over alle slike
djevelske gjerninger.
Derfor står det også: "Stå Satan fast imot i troen, så skal han fly fra deg".
Det må ikke finnes noen toleranse ovenfor slike personer.

Kristi sinnelag er ikke noe kliss: -Det er bastant og resolutt.
Det er her pastorer og prester, forstandere og eldstebrødre gjør sin største
synd, ved å la slikt passere og florere i menigheten.
Når vi nu ser tydelige tegn på Jesu gjenkomst, er det for sent å rydde opp i
alle uhumskhetene når han er kommet.
Det finnes ikke plass for slikt i himmelen.
Når det blir ordnet opp her, vil også Jesus være menighetens lege både for
ånd, sjel og legeme.

Er dette bibelsk?

Det kan ikke skjules at det råder stridighet og uenighet i alle samfunn.
I all den ytre enighet seg imellom bekjemper dem hverandre i spørsmål om
læren.
Dette resulterer i at folk ikke gidder å besøke deres møter.
Den store synd er at de gjør forskjell på folk i menigheten.
Det er klikkevesen blandt dem, og som regel er menigheten delt i partigrupper
fattig og rik - de perfeksjonelle og den intllektuelle - mot dem på grasrota.
Det er for og i mot liv og begeistring og det er de vantro mot de troende.

Dette er kjennetegnet over alt.
Vi har dem som gransker og ransaker andre, men ikke seg selv.
De har satt seg selv opp på en høy pidestall, som vet om alle andres synder,
men ikke sine egne.
Det er presis det korrekte bilde av deres forfedre som kritiserte Jesus og hans
disipler som åt og drakk med toldere og syndere, eller som står i en dansk
oversettelse: "..Var sammen med bermen".

Når Gud talte til meg for 6 år siden fortalte han meg nøyaktig det som jeg har
opplevd i disse årene:
Om hvordan han skulle føre meg til personer jeg aldri hadde tenkt var mulig.
Det er slike personer som disse "lupe-religiøse" aldri har mulighet til å vitne
om Jesus for.
Dette er vekkelse.
Den går utenfor den religiøse rammen.
Det er en fantastisk opplevelse.
Det bryter med alle gamle tradisjoner og går inn i det Jesus sa:
Gå ut i all verden og forkynn evangeliet".

Det vil volde sterke reaksjoner det jeg gjør - fra den religiøse hopen - og bli
stemplet som villfarelse og ubibelsk, og det regner jeg som selvfølgelig.
Men det kan umulig være mer ubibelsk enn det de holder på med i årevis,
- med delvis tomme lokaler, kiv, strid og spetakkel, sladder, baktalelse,
avvindsyke og klikkevesen.
De kan ha det gratis for meg.

Jeg elsker å se Gud i aksjon når han frelser sjeler, løser besatte og
helbreder syke.
Døm selv, men døm rett.
Hva er mest bibelsk?

Aage Samuelsen

Vekkeropet 1983