Gal. 6, 1-2

Brødre om også et menneske blir overlistet av nogen
synd, da hjelp ham til rette, I åndelige med sakmodig-
hets ånd; men se til deg selv at du ikke blir fristet!


Bær hverandres byrder, og opfyld
på denne måte Kristi lov.