De fleste av dem som blir stilt overfor spørsmålet om dåp i vann, overser fullstendig
betydningen av denne handlingen.
De er fornøyd med å dekorere seg selv og kirken med et kors og tror at de derved
har sikret seg plass i himmelen.
De elsker å synge om korset og Golgata og gråter så gjerne en skvett for å døyve
sin samvittighet, i stedet for å ta det skritt som er absolutt nødvendig for å oppnå
kontakt med den levende Jesus ved oppstandelsen fra de døde.
Rom. 6,4: "Begravet med Kristus ved dåpen til døden".
Kol. 2,12: "I blev begravet med ham i dåpen".

Dåpen er en god samvittighetspakt med Gud, derfor døyver de som ikke vil la seg
døpe sin onde samvittighet med en mengde unnskyldninger og påstander.
De tror ikke det er Satan som vil hindre dem i å være lydige mot Guds ord ved å
komme med sin djevelske barnedåpslære.

Hvordan kan vi bli forenet med Kristus ved dåpen til døden når vi ikke vil
begraves med ham?
Du kan aldri bli forenet med Kristus ved fromhet, sjeliske bønner, fader vår
eller bordbønner.
Gud spør ikke etter noe av dette! Han ser etter lydighet mot Kristus.
Heller ikke må du forestille deg en Gud som elsker alle mennesker uansett
hvilken lære de har.
Det er sant at han elsker alle mennesker, men ingen kan bli frelst uten å være
lydige mot hans ord.

Hvor var Guds kjærlighet på Noas tid, da bare åtte sjeler ble frelst, mens
millioner på millioner og atter millioner gikk fortapt i vannmassene?
Var det Guds skyld?
Nei, Gud visste på forhånd at de ikke ville tro på hans ord.
De valgte sin egen vei.

Det som frelser oss er motbildet av arken på vannet.
Arkens motbilde var det som gjenspeilte seg i vannet, nemlig arken under
vannet.
Det er også det som frelser Guds menighet i dag.
Det er umulig å skyve dåpen unna seg uten at de også må ta konsekvensene
av det, og det er få som blir frelst.

De milliarder av mennesker som allerede er fortapt, er ikke fortapt fordi Gud
ikke vil frelse dem, men de vil ikke gå inn i Guds frelse.
De vil så gjerne være frelst og kalle seg frelst, men de vil ikke gjøre som Jesus
sier: "Den som tror og blir døpt skal bli frelst".
Eller som Peter sier på Pinsefestens dag: "Og enhver av eder la seg døpe".

Ingen har unnskyldninger på dommens dag, derfor kan vi ikke en gang gjemme
tanken på å tolerere barnedåp i vårt hjerte.
I Guds rike eksisterer ikke dette begrepet!

Noen sier jeg er steil når det gjelder dåpen, ja dersom den hadde vært min
egen oppfinnelse, da var jeg det.
Men det er Guds eget ord, som han har gitt for at vi skal overholde det nøye.
Det er likeså umulig for et menneske å møte den levende Kristus og bli forenet
med ham i hans oppstandelse, som det var umulig for Israel å komme inn i
Løfteslandet uten å gå gjennom det Røde Hav, eller for Josva uten å gå gjennom
Jordan-floden.
Det var 12 speidere inne i landet, men bare to av dem var trofast mot Guds ord:
Josva og Kaleb.
De andre ti besmittet hele menigheten med vantro og de omkom i ørkenen.

Paulus sier i Gal. 1,8: "Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner
eder et annet evangelium enn det som vi har forkynt eder,
han være forbannet".

Det er brutalt, men sant at kjøtt og blod ikke kan arve Guds rike.

Det er mange som tror at de vet så mye, ja til og med mere enn Gud selv, derfor
vil de ikke la seg lede av den Hellige Ånd, og derved har de også skilt seg fra Gud.
Når Gud skal vekke opp de døde i Kristus, og forvandle dem som lever i Kristus
ved den Hellige Ånd, er det den samme Ånd de ikke vil være lydige mot når den
manet dem til å bli døpt i vann altså begravet med Kristus ved dåpen til døden, for
at de kan oppstå med ham og leve et nytt liv.

De ulydige, de som visste mere enn Gud og som ikke trodde på dem som forkynte
nødvendigheten av Guds eget ord om omvendelse, dåp i vann og dåp i den Hellige
Ånd og ild, får heller aldri se Kristus.
Men de døptefrelste skal møte Ham i skyen og se Ham som han er.
Den dagen er meget, meget nær!

Til tross for den advarsel du får gjennom denne artikkel, er du for stolt til å bøye
ditt hårde hjerte.
Du er for profesjonell i måten å unngå dette nærgående spørsmålet.
Du glir unna som en ål.
Vel, så har du selv ansvaret.av Aage Samuelsen
Fra Vekkeropet