Gud har gjennom alle tider hatt profeter og seere til å formidle hans budskap til
menneskene, like siden fallet.
Den første ved Abel, som hadde et klart svar på det som skulle komme i fremtiden,
da han tok seg ut et lam og henviste ved det offeret til Gud, - og i samsvar med
det som døperen Johannes så, da han ropte til folket og pekte på Jesus:
"Se der Guds lam, som bærer all verdens synd!"

Det var den samme seerånd som også kom over Enok, fordi han vandret med
Gud og fikk høre å se ting som de andre ikke fikk oppleve.
Enok ble også den første som lærte skrivekunsten, og som skrev ned ting som
skulle skje helt inntil endens tid.
Når en leser i Dødehavsrullene, om alt som skjedde i himmelen og på jorden
før fallet og etter fallet, og som er gjemt til oss i dag, så gir det oss et dypere
innblikk og klarere syn på hvorfor alle de hellige, fra Abels tid og inntil dags dato,
har holdt ut i den fryktelige kampen som er mellom de hellige og de vantro.

Men det er også en annen ting som vi ser, og det er hvor mange det er av de som
gir seg ut for å være Guds vitner som fullstendig mangler Guds-åpenbaring, og som
forkynner ting som intet har med Gud å gjøre og som skaper fullstendig forvirring.
Gud sa til Abraham: -Jeg vil vise deg hvor du skal gå!

Enok så den kommende verdenskatastrofe ved vannflommen, som han fortalte til
Noa, som også vandret med Gud.
Og den åpenbaringen ble en redning for Noa, og Enok så også den neste katastrofe,
at verden skal tilintetgjøres ved ild, og det finnes ingenting som kan redde verden fra
denne katastrofe.

Det er nok dem som kan innvende mot dette å si: -Når Gud er allvitende kan han da
ikke stoppe dette?
Da må jeg spørre: -Er det for at menneskene fremdeles skal leve i de verste synder og
ugudelighet som de gjorde på Noas tid?
For mennesket ville ikke omvende seg til Gud, og som et menneske sår, så skal de
også høste.

Derfor har Gud alltid hatt forbindelse med jorden ved mennesker som vandrer med
Gud, som får se og høre ting som ingen andre ser og hører, og derved gir menneskene
advarsel om å omvende seg fra den vei som fører til evig fortapelse, så de skal være
uten unnskyldning for det som kommer over jorderike.

Det tar alt for stor plass å nevne alle profetene og profetinnene som vandret med Gud,
og mottok syner og åpenbaringer, og som alltid sa: "Så sier Herren".
Dette har intet med sannsigeri å gjøre.
Vi vet at Satan gir enkelte av sine barn spådomsånder.
Jeg kom herved til å tenke på et tilfelle da jeg kom inn i en sigøynerleir, der en
sigøynerkvinne med spådomsånd skrek i mot meg med frykt: -Gå fra meg, du har
med han der oppe å gjøre!

Og det er godt å vite at demonene vet om dette, og er redde for den ånd vi har.
Men den ånd vi har gir oss også skjønn på hvilken forkynnelse er fra Gud, og den
som er fra Satan.
Paulus sier: -Vi er ikke uvitende om Satans tanker.

Når Paulus var i paradis, den tredje himmel, da så han og hørte ting som Gud nektet
ham å fortelle menneskene.
I menighetens første tid, hvor satan forsøkte å trenge inn med sitt intrigespill og
forføreriske ånder, var den Hellige Ånd så mektig over menigheten at "av de andre
våget ingen å holde seg nær til dem".
Ap.gj. 5,13
Da Satan forsøkte å komme inn i menigheten ved Ananias og Safira, kom seerånden
Paulus til hjelp og avslørte dem, så de falt døde om.

Når en ser hvordan Satan lurer de frelste i dag, ved falsk forkynnelse, falsk
helliggjørelse, og falske åpenbaringer, som igjen resulterer i dannelse av kirker og
menigheter i hopetall, med hver sin falske lære og søtsuppeforkynnelse, så er det
ikke underlig at respekten for de hellige ting og Gud blir borte.
Det er den Ånd som mangler, som roper ut: "Så sier Herren".

Det koster å være i besittelse av den ånd som ser og hører ting som de andre
ikke ser.
Det koster lite eller intet å kalle seg frelst, men det koster livet å vandre med Herren.
Det koster å fortelle folket sannheten, det var derfor profetene mistet livet.
Stefanus var full av den Hellige Ånd og tro, og han fortalte folket den hele sannhet,
men det kostet ham også livet.

Den åndelige tilstand og fattigdom blandt de kristne i dag er de selv skyld i, fordi
de sier om Israel etter at de hadde dratt ut av Egyptens trelldom:
Kom la oss gjøre oss en konge og være som de andre.
Men vårt liv her på jorden er bare en kort overgang til evigheten, det som Satan
setter alt inn på å ødelegge.

Ingen tradisjoner eller kjødelige menighetsordninger, som bare fører Guds folk bak
lyset, har noen betydning i evighetsperspektiv.
Det er deg alene med Herren og den Hellige Ånd som er vår veileder til hele
sannheten.
Å be til Gud er ikke å holde foredrag for Gud med tomme fraser, Gud hører
aldri på det.
Han vil ha ditt hjerte, og ikke alt pratet ditt.

Det er ingen tvil om når vi ser utviklingen i verden, at Jesus er ved å stige ned til den
menighet som skal møte Ham i luften, og som hadde den Ånd over seg som så og
hørte dette rop: "Se brudgommen kommer! Gå Ham i møte".
Og når det står: "SE", så menes det den ånd som ser mere enn det som de andre
aldri får oppleve.
Og det er den Ånd som vil vise oss Jesus så som han er.
La oss, sammen med Johannes, hver dag si: "Kom Herre Jesus! Kom snart".
 

Av Aage Samuelsen
Fra Vekkeropet