Es. 54.11

Du arme som er bortrevet
av storm, som ingen trøst har funnet!
Se, jeg legger dine stener i blyglans og
bygger din grunnmur av safirer.